Health Care Value van eerstelijns fysiotherapiepraktijken

Looptijd: februari 2017 - maart 2021

Betrokkenen: Rutger IJntema, Cindy Veenhof, Hans Duits, Brian Tjemkes, Di-Janne Barten

Betrokken lectoraten: Lectoraat Financieel Economische Advisering bij Innovaties, Lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Primary health care physiotherapy practices in the Netherlands: A study of organizational drivers and healthy performance.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Er is behoefte bij eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland (4700) aan inzicht in bedrijf beïnvloedende factoren die relateren aan een gezonde bedrijfsprestatie. Ofwel factoren waarbij én kwaliteit én een gezonde financiële prestatie wordt geleverd.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Context

Sinds 2006 is een nieuwe zorgverzekeringswet ingevoerd. Redenen hiervoor waren dat solidariteit onder druk stond en lange wachtlijsten. Gereguleerde marktwerking, concurrentie tussen zorgverzekeraars en tussen zorgaanbieders moest leiden tot kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. Elf jaar later geeft enerzijds 25% van de fysiotherapeuten aan niet te weten of ze het gaan redden qua praktijkvoering, laat staan dat er geld is voor innovatie. Anderzijds laat 30% van de praktijken een omzetgroei zien. In de wetenschappelijke literatuur over gezonde bedrijfsprestatie is voor zover bekend geen onderzoek gedaan binnen de context van de eerstelijns fysiotherapie.

Relevantie voor het onderwijs

Er is behoefte aan onderwijs op het gebied van ondernemen binnen de gezondheidszorg. Ondanks deze behoefte krijgt dit onderwerp niet voldoende aandacht in de literatuur en gezondheidszorgopleidingen. Kennis die voortkomt uit dit onderzoek wordt geïntegreerd in onderwijsprogramma’s en is direct relevant voor toekomstige - en huidige zorgprofessionals (inclusief fysiotherapeuten):

 1. Onderwijs ondernemende zorgprofessional voor werkende zorgprofessionals (waaronder fysiotherapeuten)
 2. Afstudeer projecten binnen de bachelor fysiotherapie
 3. Onderwijseenheden binnen de opleiding master fysiotherapie
 4. Lange termijn strategie Casco HU gezondheidszorgopleidingen

Doelstelling

Vaststellen welke bedrijf beïnvloedende factoren relateren aan gezonde bedrijfsprestatie binnen de context van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland.

Vraagstelling

Welke bedrijf beïnvloedende factoren relateren aan gezonde bedrijfsprestatie van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland?

Implementatie

Dit onderzoek dat plaats vindt binnen eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland, stelt managers van deze praktijken in staat hun organisatie aan te passen aan een dynamische gezondheidszorgmarkt, resulterend in innovatieve zorg en een gezonde bedrijfsprestatie. Binnen de fysiotherapie is een grote behoefte aan informatie over hoe om te gaan met een afnemend aantal patiënten, hoge administratiedruk, een snel veranderende zorgmarkt, marktwerking en een afnemend inkomen. Dit onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen, en geïntegreerd in onderwijs voor huidige en toekomstige fysiotherapeuten.  Op deze manier vloeit de kennis uit het onderzoek direct toepasbaar terug naar de fysiotherapiepraktijken.

Samenwerkingspartners

 1. Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
 2. Vereniging Arts en Auto (VvAA)
 3. Economic Board Utrecht (EBU)

Publicaties:

 1. Grundemann, R, Bolland, A (2013) Mijn bedrijf, een schatkist aan ervaringen. Een andere kijk op gezondheidszorg. p. 54. http://issuu.com/jellyrenkema/docs/schatkist_mijnbedrijf20?e=1886195/3643700http://issuu.com/jellyrenkema/docs/schatkist_mijnbedrijf20?e=1886195/3643700 retrieval at 23072015.
 2. Hogeschool Utrecht (2016) Zorgprofessionals opleiden voor nu en later, Casco voor HU opleidingen Gezondheidszorg, Programma Onderwijsinnovatie
 3. IJntema, RF, Mollema, J, Duits, H (2014) Success Factors within Business Models for Physical Therapy Provided by Primary Health Care Businesses; Systematic Review with Critical Interpretative Synthesis. Social Sciences Research Network, www.ssrn.com.
 4. Vriezekoop, A., IJntema, RF (2018) Betere marketing door fysiotherapeuten met PROSPECT-model, Medisch Ondernemen http://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/betere-marketing-door-fysiotherapeuten-met-prospect-model retrieval at 27032018
 5. IJntema, RF (2018) Maandelijkse expert blogs: http://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/m/readeraccount/rutger-ijntema

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat