HIT-aanpak Rotterdam

PGA-aanpak

In de gemeente Rotterdam wordt vanuit het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond gewerkt met een persoonsgerichte aanpak (PGA) gericht op personen met complexe problematiek en crimineel/overlastgevend gedrag. Deze aanpak is ook gericht op daders die in de loop van drie jaar minimaal één keer veroordeeld zijn voor een overval, straatroof of woninginbraak, ook wel High Impact Targets (HIT) genoemd. De aanpak bestaat uit een combinatie van interventies uit het strafrecht, civiel- en bestuursrecht en de hulpverlening. Doel is recidive te voorkomen.

Bij een casus zijn meerdere gemeentelijke functionarissen betrokken. Dit maakt het echter onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Daarnaast hebben betrokken functionarissen ook niet altijd voldoende mandaat, wat het effectief persoonsgericht werken lastig maakt. Daarnaast wordt het persoonsgericht werken ook bemoeilijkt door de verschillende systemen en structuren van waaruit gewerkt wordt.

Onderzoek

De gemeente Rotterdam heeft naar aanleiding van deze gesignaleerde knelpunten een nieuwe werkwijze voorgesteld. De functies van de verschillende gemeentelijke functionarissen worden daartoe samengevoegd in één functie: regisseur Zorg en Veiligheid.

In 2019 monitoren en evalueren onderzoekers van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht maandelijks deze nieuwe werkwijze. Iedere maand staat een specifiek thema centraal, zodat er gerichte en diepgaande aandacht is voor de knelpunten die er zijn met betrekking tot een thema.

Uitkomst

De directe terugkoppeling op de thema’s gedurende het onderzoek maken dat er ook gelijk acties uitgezet kunnen worden, die vervolgens weer mee worden genomen in de volgende maandelijkse evaluatie. Na een jaar resulteert dit in een werkwijze waarbij verschillende knelpunten zijn benoemd en, waar mogelijk, zijn ondervangen.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met carmen.paalman@hu.nl.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat