HAYS Health in Adapted Youth Sports

Looptijd onderzoek: september 2013 – september 2017
Betrokken lector: Harriët Wittink
Betrokken onderzoekers: Janke de Groot, Kristel Lankhorst

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Voor veel kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport en spel activiteiten. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij weinig actief zijn wat leidt tot verminderde fitheid en een verhoogd risico op obesitas, verminderd fysiek en mentaal functioneren en gezondheidsproblemen. Omdat er voor deze kinderen veel barrières zijn om in onze Nederlandse maatschappij deel te nemen aan sport wordt in dit project geëvalueerd wat de mogelijkheden en effecten zijn met betrekking tot het beoefenen van sport in de naschoolse periode. Met het consortium van onderzoekers en werkveld organisaties onderzoeken we de effecten van (aangepast) sporten op fysieke fitheid, fysieke activiteit en gezondheid bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Daarnaast willen we ook het effect op blessures, schoolprestaties, schoolverzuim en psychosociaal welbevinden in kaart brengen.

Het onderzoeksproject bestaat uit twee onderdelen:

DEEL 1. Health in Adapted Youth Sports Study (HAYS-Study)

Cross-sectioneel onderzoek waarbij zowel ambulante als rolstoelgebonden jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar met een chronische ziekte of aandoening die participeren in (top)sport worden onderzocht in vergelijking met niet sportende leeftijdsgenoten op het gebied van:

 • fysieke fitheid
 • fysieke activiteit
 • gezondheid
 • blessures
 • schoolprestaties
 • schoolverzuim en
 • psychosociaal welbevinden

Dr. Tim Takken van het Kinderbewegingscentrum van het UMCU is projectleider van dit onderzoek.

DEEL 2. Sport 2 Stay Fit Study (S2SF-Study)

Een interventiestudie waarbij zowel ambulante als rolstoelgebonden kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte in de leeftijd van 6 tot 19 jaar participeren. De deelnemers krijgen eerst een trainingsperiode (6 weken intervaltraining) en vervolgens participeren zij in een naschools sportprogramma (6 maanden). Hierbij zal worden gekeken naar de effecten van het interval trainingsprogramma, evenals de effecten van (aangepast) naschools sportprogramma op

 • fysieke fitheid
 • fysieke activiteit
 • gezondheid
 • blessures
 • schoolprestaties
 • schoolverzuim en
 • psychosociaal welbevinden

De Sport 2 Stay Fit Study wordt uitgevoerd door revalidatiecentrum de Hoogstraat onder leiding van de andere projectleider dr. Olaf Verschuren.

Doel

De uiteindelijke doelstelling van dit project is om te onderzoeken ”hoe gezond” sport is voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening.

Samenwerking

Hogeschool Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Utrecht en revalidatiecentrum de Hoogstraat werken voor dit onderzoek samen met diverse partners uit de (aangepaste) sportwereld, waaronder patiëntenvereniging BOSK, Gehandicaptensport Nederland, de KNVB, Stichting Fitkids en Ronald MC Donald Centre “Only friends” (sportcentrum voor kinderen en jongeren met een beperking).

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het SUPER – lab: Shared Utrecht Pediatric Exercise Research:
Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, De Hoogstraat Revalidatiecentrum.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.