Grammaticaboek Nederlandse Gebarentaal

Looptijd: eind 2020
Betrokkenen: Dhara de Nobel en Heleen Bos (HU), Prof. Dr. Beppie van den Bogaerde (HU), Heleen Bos, gebarentaalkundige

Beschrijving

Het betreft een literatuuronderzoek met als product een boek in het Nederlands waarin alles behandeld wordt wat tot dusver uit onderzoek bekend is geworden over de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) voor de hbo-studenten van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D).

Het enige boek over de NGT in het Nederlands is bijna 30 jaar oud en niet meer bruikbaar. Het boek ‘Gebarentaal, een inleiding’ van Baker e.a. is ook al weer 11 jaar oud, en in die inleiding ontbreekt een aantal diepgaander onderwerpen; bovendien gaat dat boek over gebarentalen in het algemeen en niet specifiek over de NGT. Dat boek is wel onlangs geupdated in een Engelse versie, maar dat is voor de hbo-studenten van IGT&D te moeilijk gebleken en voldoet niet aan het doel van hun onderwijs. In de hedendaagse digitale samenleving is het bovendien van belang studenten te blijven boeien en bedienen in hun behoefte aan materiaal dat past bij deze tijd.

Andere doelgroepen zijn: ouders van dove kinderen, Dove volwassenen, leerkrachten in het dovenonderwijs, logopedisten, studenten Gebarentaalkunde aan de UvA en gebarentaalwetenschappers.

Het project wordt gefinancieerd vanuit IGT&D en voor 0,1 fte uit het Lectoraat Dovenstudies.
Het boek wordt geschreven met co-auteur Heleen Bos, gebarentaalkundige.
Het boek zal vergezeld gaan van beeldmateriaal d.m.v bijvoorbeeld een QR-code, tevens zullen er opdrachten in verwerkt worden.

Een concept van de content van het boek dat 12 tot 13 hoofdstukken zal bevatten, zal klaar zijn in de zomer van 2019. Daarna zal er een feedback en herschrijfronde plaatsvinden, en zal de mogelijkheid van digitale apps onderzocht worden voor het beeldmateriaal. Dat beeldmateriaal zal ook nog opgenomen moeten worden. Eind 2020 zal het beoogde product er hopelijk liggen.