Fysio Future Lab

Aanvang project: januari 2017
Looptijd: medio 2016 - medio 2018
Betrokkenen: Corelien Kloek, Mark van Tilburg (UMC Utrecht), Joep Janssen, Cindy Veenhof
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Maatschappelijke relevantie:

Het aantal medische apps, websites en zelfmeetinstrumenten groeit in sneltreinvaart. Veel fysiotherapeuten willen wel iets met eHealth, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Er is behoefte aan een overzicht van de bruik- en toepasbaarheid van beschikbare technologische toepassingen. Het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht heeft daarom het Fysio Future Lab opgestart.

Doelstelling:

In het Fysio Future Lab willen de betrokken onderzoekers met een groep van +/- 25 therapeuten nieuwe technologische toepassingen in de dagelijkse praktijk uitproberen. Dit zal in de vorm van kortdurende pilots van 4 maanden per product of dienst uitgevoerd worden. De onderzoekers van het Lectoraat zullen door middel van korte vragenlijsten en interviews per innovatie de gebruiksvriendelijkheid, toepasbaarheid en fysiotherapeutische meerwaarde in kaart brengen. Vanuit het perspectief van de therapeut én de patiënt.
Binnen de pilots wordt per project gekeken in welke mate fysiotherapiestudenten deel kunnen nemen. Dit kan betekenen dat zij betrokken zijn bij het afnemen van vragenlijsten, maar ook zelf ervaringen opdoen en hun mening geven rondom de betreffende techniek.
Ook wordt er vanuit dit Lectoraat gekeken hoe de ervaring en kennis uit de pilots een plek in het onderwijs kan krijgen voor verdere borging van de kennis.

Samenwerking:

Er wordt binnen dit project op drie niveaus samengewerkt.
1. Met bedrijven die eHealth producten en diensten aanbieden.
2. Met fysiotherapeuten die plaatsnemen in de expert-poll. Deze therapeuten doen voor ons de ervaringen op en wij nemen bij hen de vragenlijsten en eventueel aanvullende interviews af.
3. Met studenten van de Hogeschool Utrecht, Instituut BeweegStudies.

Resultaten:

De resultaten kunnen fysiotherapeuten helpen bij hun keuze binnen het grote eHealth-aanbod. Hiermee hopen wij, met behulp van deze koplopers, eHealth dichter bij de praktijk te brengen. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een infographic (om veel fysiotherapeuten te bereiken), in een rapport dat meer de diepte in gaat en via het onderwijs.

Website:

De website van de Fysio Future Lab is www.fysiofuturelab.hu.nl.

Voor meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met corelien.kloek@hu.nl.