Fietsen met Focus

Fietsen met FocusLooptijd

april 2016 – november 2016

Aanleiding

Kinderen geboren na 2007 zijn opgegroeid met de smartphone. Deze kinderen zitten nu nog op de basisschool, maar zullen in enkele jaren zelfstandig in het verkeer gaan deelnemen. Grote kans dat deze kinderen die een smartphone bezitten deze ook in het verkeer gaan gebruiken en daarmee de kans om betrokken te zijn bij een ongeval vergroten. Aanleiding voor Provincie Utrecht om hier iets aan te willen doen.
Als eerste stap wilde de Provincie Utrecht dit vraagstuk laten bekijken door een onderzoeksgroep met innovatieve expertise rondom gedrag om te kijken wat de meest effectieve investering zou zijn.

Doel

Het uitgevoerde onderzoek moest concreet antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Op welke doelgroep en welk doelgedrag kan de Provincie Utrecht zich het best richten?
  2. Welke interventie is op basis van de gekozen doelgroep het meest effectief om het gewenste doelgedrag te bereiken? Richten we ons met de interventie op het gewenste gedrag of op het creëren van een nieuwe norm?
  3. Aan welke voorwaarden moet de interventie voldoen om effectief te kunnen zijn?

Partners

Het Publab werkte in dit onderzoek samen met de creatieve partijen, innovatiestudio Moorgen en service design bureau Ideate, om zo een totaalpakket te kunnen bieden aan wetenschappelijk gefundeerde analyse en vertaling naar concrete ideeën en oplossingen.

Aanpak

Het project bestond uit de volgende fasen:

  • onderzoek naar doelgroep & doelgedrag
  • van data naar persona’s
  • interventie- en strategieontwikkeling en rapportage

Voor elke fase stond de (basis) scholier en diens omgeving centraal. Het was hierbij belangrijk om ‘in de huid van de doelgroep te kruipen’. Gesprekken met pedagogen, literatuuranalyse, observaties van fietsende (basis)scholieren en jongeren in de brugklas, keukentafelgesprekken met ouders en kinderen en een kennissessie met verkeers- en jeugdexperts; hebben in dit project geholpen om een goed beeld te krijgen van wat een jongere drijft of weerhoudt om de smartphone op de fiets te gebruiken. Aan de hand van deze inzichten over de doelgroep zijn kansrijke ‘hotspots’ voor gedragsverandering geïdentificeerd.

Resultaat

Het onderzoek naar de (basis)scholier liet zien dat het gaat om erg complexe problematiek. Aan het eind van de basisschool veranderd het leven van de scholier enorm. Ze gaan verder fietsen, krijgen te maken met een nieuw schoolsysteem, hun sociale omgeving veranderd, ze gaan op zoek naar hun eigen identiteit, trekken opgelegde regels veelal in twijfel en leren steeds beter argumenteren en relativeren. Ook bleek dat basisschoolkinderen probleemgedrag – bedienen van de smartphone op de fiets – vaak nog niet vertonen.

Een enkelvoudige interventie op de basisschool is dan ook niet genoeg om smartphonegebruik op de fiets uit te bannen. Een interventie dient rekening te houden met de overgang van scholieren van basisschool naar middelbare school. Er is daarom geadviseerd om een meerjarige interventiestrategie gericht op verschillende fasen: groep 7/8, transitie naar de brugklas en de middelbare school zelf. Per fase zijn interventieconcepten ontwikkeld die passen bij de veranderingen van de doelgroep in de betreffende fase, die aansluiten bij de geïdentificeerde ‘hotspots’.

In het rapport ‘Fietsen met Focus’ vind je de complete verslaglegging van het project.

Meer weten?

Geïnteresseerd in het onderzoek of toekomstige samenwerking? Neem contact op met karen.hilhorst@hu.nl (projectleider).