Excellente Verpleegkundige Zorg, Magnet in de Polder? Over verpleegkundig leiderschap en invloed op het dagelijks werk

Looptijd: dit onderzoek loopt van 1 april 2011 tot 1 april 2013.
Projectleider en contactpersoon: Maaike Smole, maaike.smole@hu.nl
Dit onderzoek valt binnen de onderzoekslijn beroepshouding/leiderschap van Lectoraat Chronisch Zieken.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

In de komende decennia zal door de toenemende zorgvraag en het vertrek van ervaren verpleegkundigen een aanzienlijk tekort aan verpleegkundigen ontstaan in ziekenhuizen. De noodzaak tot groei van het aantal verpleegkundigen staat in contrast met de huidige ontwikkeling, waarbij het aantal verpleegkundigen en het opleidingsniveau in Nederlandse ziekenhuizen daalt. Meer dan 60% van de zorginstellingen ervaart het aantrekken van (nieuw) personeel als knelpunt. Dit vraagstuk vanuit het veld is in de Verenigde Staten al eerder naar voren gekomen. Het antwoord denkt men daar te vinden in het zogeheten Magnet Concept. Dit concept voorziet in een andere positionering van verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Daarbij spelen opleiding en onderzoek en een sterke vertegenwoordiging van verpleegkundigen in alle lagen van de organisatie een belangrijke rol in het kwaliteitsbeleid.
De participerende ziekenhuizen bij dit onderzoek herkennen de bovenstaande problematiek en zien bij de oplossing van dit probleem een cruciale rol weggelegd voor de verpleegkundig leidinggevenden. Zij geven aan dat er veel winst is te behalen bij het op juiste wijze positioneren van verpleegkundig leidinggevenden.

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is het versterken en behouden van vakinhoudelijk verpleegkundig talent met een leidinggevende rol. Daarvoor ontwikkelen professionals, docenten en studenten van de consortiumpartners in co-creatie een model van vakinhoudelijk verpleegkundig leiderschap, dat als uitgangspunt dient voor incompany trainingen en onderwijsprogramma’s. Aan de basis van dit model staat het Magnet Concept uit de Verenigde Staten én de beschrijving van de verpleegkundige habitus aan de hand van het werk van Bourdieu. De veronderstelling is dat de habitus van verpleegkundigen van invloed is op de manier waarop zij de nieuwe managementfunctie invullen. Wanneer verpleegkundigen in het management van ziekenhuisorganisaties terechtkomen, vindt er een conversie van habitus plaats waarbij de vraag is of het handelingsrepertoire dat ze als verpleegkundige hebben aangeleerd helpt bij het op juiste wijze invulling geven van hun grenspositie tussen zorg en management.

Resultaat/producten

Ziekenhuizen:

  • internationale onderzoeksreis en symposium over succesvolle repertoires voor verpleegkundig leiderschap
  • incompany trainingen gebaseerd op onderzoeksmethodiek van shadowing

Onderwijs:

  • tweeweekse Summerschool course Strategic and Clinical Nursing Leadership
    introductie verpleegkundig leiderschap en shadowing van verpleegkundig managers in curriculum bacheloropleiding Verpleegkunde

Implementatie

Na afsluiten van het project

Projectpartners


Cofinanciering

Dit project is mede gefinancierd door SIA RAAK Internationaal. Registratie nummer: 2010-2-005 INT.