Effectiviteit van Schoolmaatschappelijk Werk

Dit project is afgerond.

Dit onderzoeksproject gaat over de effectiviteit van het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW). Het vindt plaats op ROC Midden Nederland, waar het team van schoolmaatschappelijk werkers sterk is uitgebreid.

Hoewel het SMW anno 2012 op vrijwel alle scholen aanwezig is, is er nog weinig inzicht in de behoeften én opbrengsten daarvan. Daarom wil dit onderzoek van het lectoraat in eerste instantie de doelen van diverse betrokkenen inzake de SMW formuleren. Op die wijze werkt men aan beantwoording van de centrale vraag bij dit onderzoek: “Wat is de effectiviteit van Schoolmaatschappelijk Werk op de langere termijn?”.

Uiteenlopende betrokkenen

Verschillende betrokkenen werken mee aan dit onderzoek, zoals studenten, managers, docenten, loopbaanbegeleiders en andere collega’s die deel uitmaken van de zorgstructuur van ROC Midden Nederland. Wat vinden zij belangrijk in het SMW? Hoe worden betrokken professionals zich bewust van de problematiek die bij sommige ROC-jongeren speelt en hoe gaan ze in hun dagelijks werk daarmee aan de slag? Dit onderzoek streeft ernaar te werken aan kwaliteitszorg vanuit een procesbenadering, die in de dagelijkse praktijk handvaten biedt aan zowel professionals als management.

Het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling hanteert bij dit onderzoek de succesvolle benadering van de ‘Theory of Change’. Deze benadering biedt antwoorden op de onderzoeksvragen en is tevens een middel om professionele bewustwording en praktische verbeteringen te realiseren vanwege de vroegtijdige betrokkenheid van de professionals bij het onderzoek.

Onderzoek

Dit project startte met een documentonderzoek, gebaseerd op bestaande notities en beleidsnota’s. Vervolgens vond een startbijeenkomst plaats met de schoolmaatschappelijk werkers. Daarbij kwamen vragen aan bod, zoals:

  1. Wat zien de schoolmaatschappelijk werkers als hun taken en verantwoordelijkheden?
  2. Wanneer vinden ze dat ze succesvol zijn?

Deze vragen worden ook gesteld aan de overige betrokkenen bij dit onderzoek. Daarbij maakt men gebruik van een methodiek, waarbij tijdens het onderzoeksproces voortdurend opgedane inzichten worden teruggekoppeld aan de participanten. Op die manier werkt het project actief aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten over de effectiviteit van het SMW. En die leiden uiteindelijk tot verbeteringen in de beroepspraktijk van de schoolmaatschappelijk werker.

Meer informatie over dit project.