Effectieve verpleegkundige interventies om ondervoeding bij ouderen te voorkomen: een systematische review

Looptijd: januari 2015 - heden
Status (lopend of afgerond): Lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Chronisch zieken
Betrokken lector: professor dr. M.J. Schuurmans
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat D. ten Cate, dr. R.G.A. Ettema
Bijbehorend promotieonderzoek: Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in community-dwelling elderly (D. ten Cate)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Debbie ten Cate

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
Identificatie van effectieve verpleegkundige interventies die ondervoeding bij ouderen voorkomen. Het onderzoeken van effectieve interventies beschreven in de literatuur is een van de voorbereidende stappen in de ontwikkeling van de verpleegkundige voedingsinterventie.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Inzicht krijgen in effectieve verpleegkundige interventies die in onderzoeken van methodologisch hoge kwaliteit staan beschreven. Deze interventies kunnen in de zorgpraktijk mogelijk gebruikt worden om ondervoeding bij ouderen te voorkomen.

Relevantie voor het onderwijs:
Studenten leren dat interventies die in de literatuur staan beschreven en effectief bewezen zijn mogelijk bruikbaar zijn voor hun eigen zorgpraktijk. Studenten leren om interventies beschreven in de literatuur op waarde te schatten en hiermee hun onderzoekend vermogen te ontwikkelen.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Onderzoeksgroep Basic Care Revisited.

Cofinanciering:
ZonMw.

Resultaat/producten:
Resultaten van het onderzoek worden gebruikt als bouwsteen voor de te ontwikkelen interventie. Resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op twee internationale congressen.