Effect van geslotenheid op groepsleiders en pupillen

In het onderzoek is de centrale vraag welk effect de context van geslotenheid heeft op de werkwijze van de groepsleiders en het gedrag van de pupillen. Het onderzoek bestaat uit meerdere deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek maakte duidelijk dat het leefklimaat binnen de inrichting en op de groep een grote invloed heeft op de interne locus of control (het geloof dat zij zelf invloed hebben op de gebeurtenissen in hun leven) en de behandelmotivatie van de pupillen.

Vervolgonderzoeken gaan na welke kenmerken van het leefklimaat een positieve invloed hebben op de behandelmotivatie. Hoe ervaren de medewerkers het sociaal-pedagogische leefklimaat, in relatie tot de voortgang in de ontwikkeling van de pupillen. Bij het tweede vervolgonderzoek krijgen de groepsleiders een training om het sociaal-pedagogische klimaat op de leefgroep te bevorderen. In het derde onderzoek wordt gekeken naar de voortgang in de ontwikkelingsopgaven van tweehonderd jongeren in open, halfopen en gesloten jeugdinrichtingen in Nederland. Tevens wordt gewerkt aan een instrument om het leefklimaat in groepen te meten.

Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd door Peer van der Helm, onder leiding van Peter van der Laan (Vrije Universiteit) en Gert Jan Stams (Universiteit van Amsterdam). Er vindt ondersteuning plaats door Liesbeth Jongerius (vanuit de kenniskring van het lectoraat) en door het lectoraat van Hogeschool Leiden. De afronding wordt verwacht in 2011.