Eerstelijns (rechts)hulp aan cliënten met multiproblematiek: Een wereld te winnen.

Betrokken lectoraat: Toegang tot het Recht, Marketing, Marktonderzoek en Innovatie, Schulden en Incasso en Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Betrokken lector: Quirine Eijkman, Gerrita van der Veen, Daan Andriessen
Betrokken onderzoekers: Esther Verboon, Suzanne Tonnon, Maaike Keesen, Majda Lamkaddem
Betrokken opleidingen: Sociaal Juridische Dienstverlening

Onderzoek

Het Juridisch Loket (HJL) is het laagdrempelige contactpunt voor mensen met een rechtsvraag. Het geeft gratis juridisch advies aan hulpvragers met een laag inkomen. Hulpvragers met multiproblematiek vormen een complexe doelgroep voor de professionals van HJL, die doorgaans wel de voorliggende juridische kwesties aanpakken, maar de onderliggende problemen van hun cliënten niet. Cliënten met multiproblematiek ervaren niet alleen problemen op het juridische vlak, maar ook psychische, financiële en/of fysieke problemen. De combinatie van problemen op verschillende vlakken maakt de hulpvraag van deze doelgroep complex.

Hierdoor kunnen nieuwe juridische kwesties ontstaan, een cirkel die de HJL-professionals alleen niet weten te doorbreken. Dat komt enerzijds door de gerichtheid op het oplossen van alleen het voorliggend juridisch probleem van de cliënt, anderzijds omdat samenwerking met andere hulpverleners niet structureel is ingebed in de werkwijze van HJL. Dit lijkt in de hand te werken dat cliënten met multiproblematiek meer gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand. Dit draagt ook niet bij aan structurele oplossingen voor deze cliënten.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoeksproject is de diensverlening van HJL aan clënten met multiproblematiek te verbeteren  door een multidisciplinaire aanpak. Deze nieuwe klantgerichte en integrale aanpak helpt om multiproblematiek tijdig te signaleren en indien nodig de klant door te verwijzen.

Hierbij hoort de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen eerstelijns rechtshulpprofessionals van HJL hun dienstverlening aan cliënten met multiproblematiek verbeteren?

Resultaat

De opbrengsten van het onderzoek zullen breed worden gedeeld in publicaties, workshops en een slotconferentie. Ook worden ze geborgd in de juridische opleidingen van Hogeschool Utrecht, zodat huidige én toekomstige juridische professionals ervan kunnen profiteren. Verder nemen studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening deel aan het onderzoek door te meten hoe vaak multiproblematiek voorkomt onder baliebezeoekrs van vier HJL-loketten.

Projectpartners

Binnen dit project werken de lecoraten Toegang tot het Recht, Marketing, Marktonderzoek en Innovatie, Schulden en Incasso en Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek samen. Vanuit de beroepspraktijk zijn het Juridisch Loket, Sociale Dienst Drechtsteden, Stichting Vivenz Maatschappelijke Dienstverlening, MEE Plus en Stichting Rijnstad betrokken. Het onderzoek heeft een subsidie gekregen van SIA-RAAK.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met de projectleider Majda Lamkaddem.
Een artikel over dit project is tevens verschenen in het online tijdschrift Socialevraagstukken.nl.