Een innovatieve werkplek-leeractiviteit gericht op voeding bij ouderen bij verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijk en het ziekenhuis: een pilot onderzoek

Looptijd: februari 2018 - heden
Status (lopend of afgerond): lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Chronisch zieken
Betrokken lector: professor dr. M.J. Schuurmans, dr. N. Bleijenberg
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat D. ten Cate, dr. J. Dikken, dr. I. Pool, dr. M. Vergeer
Bijbehorend promotieonderzoek: Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in community-dwelling elderly (D. ten Cate)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Debbie ten Cate

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
1) Met behulp van een innovatieve werkplek-leeractiviteit óp de werkplek wijkverpleegkundigen en verzorgenden IG en ziekenhuisverpleegkundigen bewust maken van het belang van een goede voedingstoestand voor kwetsbare ouderen.
2) Wijkverpleegkundigen en verzorgenden IG en ziekenhuisverpleegkundigen toerusten met state-of-the-art (praktische) kennis over verschillende belangrijke thema’s omtrent de voedingstoestand bij kwetsbare ouderen.
3) In kaart brengen wat de scope van ervaringen en mogelijke opbrengsten zijn van het leren met een innovatieve werkplek-leeractiviteit.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Bewustwording en toerusten van kennis van verpleegkundigen en verzorgenden ig over het onderwerp voeding en ondervoeding bij ouderen en mogelijk verandering in de wijze en mate van het verpleegkundig handelen omtrent voeding en ondervoeding bij ouderen.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Onderzoeksgroep Basic Care Revisited, AxionContinu, Careyn, UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis.

Cofinanciering:
ZonMw.

Resultaat/producten:
Resultaten van het onderzoek worden gebruikt als bouwsteen voor de te ontwikkelen interventie. Resultaten van het onderzoek worden nog teruggekoppeld op een of meerdere congressen. Mogelijke uitbreiding van het onderzoek na deze pilot.