EUROPE: Ensuring Unity and Respect as Outcomes for People of Europe

Looptijd: 2016 - december 2018
Betrokken lector: Saskia Wijsbroek
Betrokken onderzoekers: Anna van Spanje
Meer informatie: europe-project.org

Het EUROPE-project richt zich op de implementatie in een bredere Europese context van een nieuwe aanpak voor scholen, bekend als het programma van Stiltetijd ingevuld door Transcendente Meditatie (het Stiltetijd/TM programma – Quiet Time/TM programme). De gehele school is betrokken bij deze benadering voor het bevorderen van sociale integratie, tolerantie, non-discriminatie, persoonlijke ontwikkeling en andere factoren die gewelddadig extremisme voorkomen. Het is de bedoeling dat dit zal leiden tot een draaiboek voor evidence-based beleidsmaatregelen op Europees en nationaal niveau, waardoor het onderwijs versterkt aandacht krijgt voor haar rol in het bevorderen van gelijkheid, sociale cohesie, wederzijds respect en het integreren van fundamentele waarden in de samenleving.

Doel

Het algemene doel van het EUROPE-project is om de relevantie, impact en schaalbaarheid te evalueren van de Stiltetijd/TM benadering en deze aanpak in verschillende Europese landen te verspreiden.

De specifieke doelstelling van het EUROPE-project is het aanpassen en overdragen van deze gekozen ‘good practice’ in 3 landen (Nederland, Zweden en Portugal), in ten minste 1 school per land, met minstens 150 leerlingen per school (in de leeftijd van 10 jaar tot einde middelbare school), speciaal gericht op scholen met leerlingen uit minderheidsgroepen, uit kansarme milieus of met migrantenachtergrond.

Financiering

Erasmus+

Partners

 • Fondazione Centro Studi Villa Montesca (Italië)
 • Universidade do Algarve (Portugal), CESIE (Italië)
 • Agrupamento de Escolas João de Deus (Portugal)
 • Maharishi School Trust Limited (UK)
 • Maharishi Foundation England (UK)
 • APEJAA (Portugal)
 • CCCT (Portugal)
 • MIKI (Zweden)
 • Stichting Maharishi Onderwijs Nederland
 • Stichting Maharishi Vedisch Instituut
 • Hogeschool Utrecht