Drempels verlagen: een verdiepend onderzoek naar de SOH/POH-jeugd

Looptijd: januari 2019 - juli 2019
Betrokken lector: Saskia Wijsbroek
Betrokken onderzoekers: Anna van Spanje, Lisette Blokland
Betrokken opleiding: Ecologische Pedagogiek

Beschrijving project

Verschillende Utrechtse gemeenten en jeugdregio’s voeren pilots uit met een ondersteuner in het voorveld: de specialistische ondersteuner huisarts (SOH) of de praktijkondersteuner huisarts voor jeugd (POH-jeugd). De gemeente De Ronde Venen, de gemeente Stichtse Vecht en de jeugdregio Food Valley spraken naar het lectoraat Jeugd de behoefte uit voor een praktijkgericht onderzoek naar de ervaringen met de SOH/POH-jeugd.

De pilots met een SOH/POH-jeugd in een aantal Utrechtse gemeenten lopen dit jaar af. De gemeenten staan daarom binnenkort voor de keuze om de functie van SOH/POH-jeugd al dan niet te behouden. Indien zij kiezen voor behoud, zullen zij ook een besluit moeten nemen over de invulling van deze functie.

Op verzoek van de gemeente De Ronde Venen, de gemeente Stichtse Vecht en de jeugdregio Food Valley doet het lectoraat Jeugd onderzoek naar vier thema’s die een rol spelen bij de functie van SOH/POH-jeugd: 1) Profiel van de ondersteuner; 2) Vormgeving, taken en positionering; 3) Aansprakelijkheid; 4) Financiering.

Het doel van het project is om duidelijkheid te creëren over deze thema’s, zodat de gemeenten en regio’s die nu pilots uitvoeren met een SOH/POH-jeugd een onderbouwde beslissing kunnen nemen over het al dan niet voortzetten van deze werkwijze.

Het project resulteert in een rapportage met aanbevelingen voor de deelnemende gemeenten en regio’s. Daarnaast stellen wij een publieksversie op met conclusies en aanbevelingen die breed gedeeld kunnen worden. De aanbevelingen worden gedaan in de vorm van scenario’s; verschillende opties waaruit gemeenten kunnen kiezen bij het instellen van een SOH/POH-jeugd. Dit vanwege de soms grote verschillen tussen gemeenten (bijv. in het aantal jeugdigen).