Doortrappen

Looptijd: 7 maanden (mei 2017 - december 2017)
Doel: Het uitvoeren van een pilot met als doel om vanuit het gebruikersperspectief (de onveilig fietsende oudere) te onderzoeken hoe deze groep effectief bereikt kan worden met het te ontwikkelen platform ‘Doortrappen’.

Beschrijving project

Beleid verkeersveiligheid ouderen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft zich (onder andere) als doel gesteld om verkeersveiligheid van ouderen te waarborgen en het aantal verkeersslachtoffers onder deze doelgroep terug te dringen. Om dat te realiseren maken ze beleid en zijn er reeds verschillende interventies zoals ‘Blijf Veilig Mobiel’ en ‘Ouderen op de Fiets’ ontwikkeld.
Lokale overheden vullen het beleid echter zelf in. Zij hebben zelf vaak niet de mensen en middelen in huis en huren voor de implementatie van interventies diverse organisaties in. Daarnaast blijken ouderen zich niet direct te identificeren met activiteiten rondom fietsveiligheid.

Als vervolg op het project ‘Ouderen op de fiets' werken onderzoekers van het Publab samen met Service Design Bureau Ideate aan de ontwikkeling van ‘Doortrappen’, om deze voor een brede doelgroep toegankelijk te maken voor de gemeenten Amersfoort, ouder Amstel, Amsterdam en Alphen a/d Rijn.

Onderzoeksfocus

Binnen het project is PubLab voornamelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek dat parallel loopt aan het ontwerpproces van de uitvoeringsorganisatie van ‘Doortrappen’. Doel van het onderzoek is om vanuit het gebruikersperspectief (de onveilig fietsende oudere) te onderzoeken hoe deze effectief bereikt kan worden met het te ontwikkelen platform ‘Doortrappen’. De bijdrage richt zich hierbij vooral op het communicatievraagstuk van de interventie. De centrale vraag die hierbij wordt beantwoord is:
‘Hoe kan de gemeente onbewust onveilig fietsende ouderen effectief bereiken om deel te nemen aan fietsveiligheid activiteiten?’

Beoogde resultaten

  • Inzicht in de frame(s) die gehanteerd worden door ouderen over onderwerpen fietsveiligheid en ouder worden
  • Inzicht in de frame(s) die gehanteerd worden in de communicatie van de (uitvoerende instanties van) gemeente(s) naar ouderen over het onderwerp fietsveiligheid en ouder worden
  • Inzicht in de frames met betrekking tot veilig fietsen, die onbewust onveilig fietsende ouders aanspreken
  • Inzicht in het communicatie-effect (bereik, waardering, herkenning) van het gekozen frame op de onbewust onveilig fietsende oudere aan de fietsveiligheid activiteiten

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar Doortrappen.nl.

Doortrappen.nl

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat