Didactiek van beroepsopleidingen voor Associate degrees

Looptijd 2018-heden

Associate degrees

De Hogeschool Utrecht (HU) besloot in 2017 om de Ad (Associate degrees) weer aan het assortiment toe te voegen. Associate degrees zijn tweejarige opleidingen in het hbo. De ambitie is om in vijf jaar flink te ontwikkelen en een groeiend aantal Ad opleidingen te gaan verzorgen, met als standplaats HU Amersfoort. Per 1 januari 2019 de Ad opleidingen als apart instituut opgericht. Waarom kiest de HU voor deze tweejarige hbo-opleidingen? Dat lees je in dit nieuwsbericht op de website HU Ontwikkelt.

Betrokken experts

Namens het lectoraat Beroepsonderwijs en het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) is Ilya Zitter betrokken bij de ontwikkeling van de Associate Degrees bij de HU. Zij is zowel lid van de Stuurgroep als van de Raad van Advies. Aan de ontwikkeling zal ook onderzoek worden verbonden rond de didactiek van beroepsopleidingen voor het niveau van Assocatie degrees. 

'HUB'

Daarnaast wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van de 'HUB'. De bedoeling is dat de 'HUB' een voorziening gaat worden waar maatschappelijke vraagstukken in de stedelijke omgeving op interprofessionele manier worden aangepakt door studenten (mbo, Ad, bachelor, master), hbo-docenten, professionals uit het werkveld, onderzoekers, regionale partners (publiek en privaat) en betrokken burgers (in rol van bijvoorbeeld buurtbewoner, klant, cliënt of patiënt).  Het wordt beoogd om leren, innoveren en onderzoek te verweven in deze 'HUB'. Voor dit project is hierbij de focus op de didactiek van beroepsopleidingen. 

Gerelateerd onderzoek

Dit project is gerelateerd aan het onderzoek over Het ontwerpen van leeromgevingen op de grens school-beroepspraktijk.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw