Delphi studie: Zelfmanagement gedrag dat kan leiden tot vermindering van de impact van exacerbaties (longaanvallen) bij patienten met COPD

Looptijd: februari 2016 – juni 2017
Betrokken lector: Prof. Dr. M.J. Schuurmans
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat Y.J.G. Korpershoek, Dr. S.J. Vervoort, Dr. J.C.A. Trappenburg
Bijbehorend promotieonderzoek: M-ACZiE: mobiel actieplan ter bevordering van zelfmanagement en vroegdetectie van exacerbaties (longaanval) bij patiënten met COPD.
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: M-ACZiE

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is het bereiken van internationale expert consensus over het meest relevante en haalbare zelfmanagement gedrag rondom een exacerbatie (longaanval) van patienten met COPD dat kan leiden tot reductie van de impact van exacerbaties.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Zelfmanagement rondom exacerbaties is belangrijk om de impact van exacerbaties op zowel patiënten met COPD als de maatschappij te verminderen. Er is nog relatief weinig bekend over welke zelfmanagement gedraging de grootste kans hebben om de impact van exacerbaties te verminderen. Er is behoefte aan meer geïndividualiseerde en effectieve interventies die zelfmanagement gedrag rondom exacerbaties kunnen bevorderen. Het van groot belang dat deze interventies zich richten op het bevorderen van relevant zelfmanagement gedrag waarin ruimte voor verbetering is én waarvan de kans groot is dat dit type gedrag beïnvloed kan worden. Inzicht in de set zelfmanagement gedragingen die wordt beschouwd als het meest relevant en haalbaar om te beïnvloeden zal bijdragen aan het ontwikkelen van toekomstige interventies die ook daadwerkelijk de impact van exacerbaties kunnen reduceren. 

Relevantie voor het onderwijs

Studenten van de Bachelor Verpleegkunde leren in diverse CanMEDS rollen, zoals de rol van zorgverlener en gezondheidsbevorderaar, om zelfmanagement bij mensen met een chronische aandoening te versterken en de zorg zo te organiseren dat deze zicht op het bevorderen van zelfmanagement. Resultaten vanuit dit project zullen geïntegreerd worden binnen het onderwijs van de bachelor Verpleegkunde.

Consortium/projectpartners

Dit project maakt deel uit van het TASTE consortium.

Cofinanciering

De onderzoekslijn TASTE wordt gefinancierd door ZonMw (ZonMw 520001002).

Resultaat/producten

Het project heeft geresulteerd een wetenschappelijke publicatie: 

Korpershoek YJ, Bruins Slot JC, Effing TW, Schuurmans MJ, Trappenburg JC. Self-management behaviors to reduce exacerbation impact in COPD patients: A delphi study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:2735-2746.

De resultaten zijn gepresenteerd op een internationale conferentie van de American Thoracic Society in Washington, Californië, in 2017.

Implementatie

De uitkomsten van het project zijn gebruikt als bouwsteen in de ontwikkeling van een app om zelfmanagement rondom exacerbatie te kunnen bevorderen (zie M-ACZiE). De kennis die is opgedaan in dit project is verwerkt in een hoorcollege over zelfmanagement van de Bachelor Verpleegkundige.