De kunst van delen

De kunst van delen is een project van de organisaties Stichting Oase (buurthuis), Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland (cultuurhuis) en ZIMIHC (cultuurhuis) te Utrecht, in nauwe samenwerking met het Grijze Koppen Orkest. Het project staat niet op zichzelf, maar is bedoeld als een eerste stap in de verdere ontwikkeling van stad Utrecht als Age Friendly Cultural City (AFCC). Het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling is gevaagd hier onderzoek naar te doen.

Hoewel Utrecht een relatief jonge stad is en blijft, groeit het aantal inwoners boven de 65 jaar. Waren dit er vorig jaar nog ongeveer 33.000, over drie jaar zullen volgens de prognose ruim 36.000 inwoners 65 jaar of ouder zijn. Ook omdat mensen langer thuis wonen, is er het risico dat de eenzaamheid toeneemt. De gemeente Utrecht wil dit voorkomen door de netwerkvorming van en rondom ouderen te stimuleren, net als het zo lang mogelijk actief blijven en meedoen in de samenleving. 

Kunst is hierbij een belangrijk element. Het beoefenen van kunst heeft een positief effect op welzijn en gezondheid. Het vertonen ervan aan elkaar en anderen stimuleert ontmoeting. Kunst en cultuur helpen om te ontspannen, je talenten te benutten, andere gesprekken te voeren en vooral plezier te hebben. Cultuur, welzijn en zorg, kortom, gaan hand in hand bij activiteiten die ouderen stimuleren om actief bezig te gaan met kunst. De samenwerkende organisaties in dit project willen kunst inzetten als een middel om aan deze behoefte tegemoet te komen.

De focus van het project De kunst van delen ligt op ouderen die in Utrecht wonen van zowel autochtone als allochtone afkomst. Tegelijk is er een nadrukkelijke koppeling met jongeren, om zo een bredere laag te betrekken bij dit project. Dat leidt naar verwachting tot nieuwe, wederzijds waardevolle ervaringen. Er wordt een start gemaakt in de wijk Zuilen.

Onderzoek

Het praktijkgericht onderzoek dat vanuit het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling wordt uitgevoerd is erop gericht de (on)mogelijkheden van het project De kunst van delen systematisch te onderzoeken en te onderbouwen. Daarmee wordt met een eerste verkennend onderzoek een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Utrecht als Age Friendly Cultural City.  Er zullen studenten betrokken worden bij het onderzoek in het kader van de cursus Welzijn en Samenleving - De stad spreekt, jaar 3 opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming / Social Work.

Doel en onderzoeksvraag
Het doel van dit praktijkgericht onderzoek is een systematische verkenning gericht op het beschrijven en in beeld brengen van de werkwijze, de uitdagingen en de do’s en dont’s die uit het project van De kunst van delen naar voren komen. Inzet is dat dit project als een eerste stap naar de ontwikkeling van stad Utrecht als Age Friendly Cultural City kan dienen. 

De hoofdvraag van dit verkennend praktijkgericht onderzoek luidt: Wat zijn de belangrijkste voorwaarden die naar voren komen bij het project De kunst van delen in de wijk Zuilen, voor de ontwikkeling van stad Utrecht als Age Friendly Cultural City?

Looptijd: februari 2018 t/m december 2018

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Age Friendly Cultural City van Zimihc (http://www.zimihc.nl/.) In dit project wordt het Grijze Koppen Orkest meegenomen in het onderzoek. Zie ook: AFCC: De Kunst van het Delen & Grijze Koppen Orkest.

 

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat