Data Driven Service Innovation

Looptijd: 15 februari 2018 – 15 februari 2020
Betrokken lector: Marlies van Steenbergen 
Betrokken onderzoekers: Jeroen van Grondelle, Anke van Gorp

Doel en doelgroep

Het project data-driven service innnovation heeft als doel om onderzoeksresultaten op het gebied van verantwoorde datagedreven dienstontwikkeling beschikbaar te maken voor de beroepspraktijk. In het project wordt een geïntegreerd raamwerk ontwikkeld dat organisaties toegang biedt tot methoden, technieken en hulpmiddelen om datagedreven diensten te ontwikkelen. Het onderzoek is gebaseerd op situational method engineering en value sensitive design. De doelgroep bestaat met name uit MKB en publieke organisaties.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Het project bevat twee parallelle sporen:

  1. de ontwikkeling van het raamwerk;
  2. de populatie van het raamwerk met methode fragmenten.

Het raamwerk bevat een metamodel om methode fragmenten te beschrijven, een aanpak voor het karakteriseren van relevante context en een matching algoritme tussen context kenmerken en methode fragment kenmerken. Voorbeelden van te ontwikkelen methode fragmenten zijn een globale method outline, een methode voor het identificeren en operationaliseren van waarden in relatie tot datagedreven diensten en een aanpak om machine learning uitlegbaar te maken. De resultaten worden geëvalueerd in een datagedreven service-innovatieproject bij HU klinieken.

Relevantie voor het onderwijs

De methode fragmenten die in het raamwerk worden opgenomen zijn ook bruikbaar in het onderwijs als voorbeelden voor het ontwikkelen van verantwoorde datagedreven diensten. Daarnaast kunnen resultaten van studentprojecten waar relevant worden opgenomen in het raamwerk.

Consortium/projectpartners

Het project data-driven service innovation wordt uitgevoerd in samenwerking met Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit. 

Cofinanciering

Het project is onderdeel van het NWA startimpuls programma Verantwoorde Waardecreatie met data (VWData) waarin verschillende universiteiten, kennisinstellingen en hogescholen participeren.

Resultaat/producten

Een uitbreidbare repository (methodbase) met methoden en technieken om op een verantwoorde wijze datagedreven diensten te ontwikkelen, waaruit professionals een selectie kunnen maken op basis van de context van de dienst die ze willen ontwikkelen.