Cost Action IS1406: Europees project voor interventie bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Naar schatting zijn er 5,8 miljoen kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis in Europa. Verschillende studies tonen aan dat interventies een positief effect hebben op de taalvaardigheid van deze kinderen. Wetenschappelijke publicaties zijn echter vaak slecht toegankelijk voor professionals in zorg en onderwijs. Nieuwe kennis die relevant is voor evidence-based practice en innovatie van interventies bereikt de klinische praktijk daarom onvoldoende. Daarnaast bestaat er veel variatie in aanpak van behandeling en begeleiding binnen Europa.

Om de signalering van, en zorg en onderwijs voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in Europa te verbeteren is een Europese subsidie aangevraagd, getiteld ‘Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language’. De EU heeft deze COST Action IS1406 aanvraag gehonoreerd (www.COST.eu). De COST Action wordt geleid door James Law van de University of Newcastle in Engeland. Vanuit Nederland zijn Jan de Jong (UvA) en Ellen Gerrits (HU/UU) management committee member.

In het project wordt kennis verzameld over drie thema’s met betrekking tot interventies bij taalontwikkelingsstoornissen. De thema’s zijn:

  1. de linguïstische en psychologische onderbouwing van interventies,
  2. Europese best practices in zorg en onderwijs,
  3. het effect van de sociale en culturele context op interventies.

Dit programma sluit aan op twee eerdere Europese COST Actions, waarin gekeken naar de diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen en naar meertaligheid. Binnen de huidige Action ligt de nadruk op het vormgeven en implementeren van interventies.  Het programma zal een impuls geven aan het evidence based handelen bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Door netwerkvorming kunnen kennis en best practices worden gedeeld tussen deelnemers uit heel Europa.

Vanuit de Action zullen congressen en workshops worden georganiseerd waarin wetenschappers en professionals gezamenlijk werken aan het inventariseren en verspreiden van kennis over de drie thema’s. Professionals met verschillende achtergronden, zoals logopedisten, linguïsten, psychologen en pedagogen zullen zich binnen dit COST Action programma gezamenlijk buigen over interventies. Junior onderzoekers krijgen de kans om een periode ervaring op te doen bij een andere Europese instelling.

De kick-off meeting was op 17 april 2015 in Brussel, de eerste bijeenkomst van de verschillende werkgroepen vond plaats op 29 en 30 oktober in Newcastle. We zijn gestart met 16 deelnemende EU landen en dit aantal is inmiddels gegroeid naar 32 landen. In januari 2016 wordt vanuit de COST een training school georganiseerd over het schrijven van systematic reviews. Vanuit Nederland participeren Rob Zwitserlood en Jessica van Herel van de Koninklijke Auris Groep.  

Nieuws over de Action kan gevolgd worden op twitter @COSTIS1406 en via de website van Cost Action.

Begeleidende brief prof.dr. James Law bij online vragenlijst COST Action IS1406

 

Logo Cost European Cooperation in Science and Technology

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat

Student reist mee naar Cost Action meeting

Iris Duivenvoorden in Limerick Blog Iris Duivenvoorden

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten