Correlates of low back pain: a closer look at physical activity, physical fitness and personal attributes (promotieonderzoek)

Dr. Hans Heneweer is in 2011 op dit onderzoek gepromoveerd. Download het proefschrift.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Lagerugpijn is een veelvoorkomende aandoening in de westerse geïndustrialiseerde wereld en een van de uitdagende problemen binnen de gezondheidszorg en maatschappij. Lagerugklachten leggen een grote economische en sociale last op aan de maatschappij en vallen onder de belangrijkste zorgvragen in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Theoretisch kader

Theoretisch kader promotieonderzoek 'Correlates of low back pain'
Bouchard et al. 1994

Vraagstelling

In dit proefschrift wordt een aantal studies gepresenteerd, gericht op de rol van twee determinanten, die van belang zijn bij de behandeling en de preventie van lagerugpijn: fysieke activiteit en psychosociale factoren.

Doelstelling

De exploratie van de samenhang tussen de prevalentie van lagerugklachten en gezondheidsgerelateerde variabelen, zoals type en intensiteit van fysieke activiteit, niveau van fysieke fitheid en facetten van persoonskenmerken (zoals fear-avoidance beliefs, kinesiofobia, coping en het fenomeen catastroferen).

Samenwerking

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Preventie- en Zorg Onderzoek

Promotoren

  • 1e promotor: Prof. dr. L. Vanhees, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Department of Rehabilitation Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium/
    lector Leefstijl & Gezondheid, Hogeschool Utrecht
  • Copromotor: Prof. dr. F. Staes, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Department of Rehabilitation Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium
  • Copromotor: dr. H.S.J. Picavet, RIVM Bilthoven

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat