Consensus over relevant gedrag van verpleegkundigen dat de potentie heeft om de waarschijnlijkheid van het voorkomen van ondervoeding maximaal te reduceren bij thuiswonende ouderen in de periode voor en na ziekenhuisopname: een Delphi onderzoek

Looptijd: november 2017 - heden
Status (lopend of afgerond): lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Chronisch zieken
Betrokken lector: professor dr. M.J. Schuurmans
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat D. ten Cate, dr. R.G.A. Ettema
Bijbehorend promotieonderzoek: Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in community-dwelling elderly (D. ten Cate)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Debbie ten Cate

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
Met professionals en experts tot consensus komen over welk relevant gedrag van verpleegkundigen de potentie heeft om de waarschijnlijkheid van het voorkomen van ondervoeding maximaal te reduceren bij thuiswonende ouderen in de periode voor en na ziekenhuisopname.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Uit de probleemanalyse kan worden geconcludeerd dat huidig gedrag van wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen geassocieerd kan worden met het probleem van ondervoeding bij ouderen rondom ziekenhuisopname. Te denken hierbij valt aan een neutrale attitude t.a.v. ondervoeding, mate kennis over ondervoeding en lage mate van prioritering t.a.v. ondervoeding. Door met professionals en experts tot consensus te komen, wordt inzicht gegeven welk huidig gedrag of huidige gedragingen het meest relevant zijn als ze veranderd worden in gewenst gedrag om de waarschijnlijkheid van het voorkomen van ondervoeding maximaal te reduceren. Vervolgens kunnen interventies geformuleerd worden die gericht zijn om het huidige gedrag te veranderen in gewenst gedrag.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Onderzoeksgroep Basic Care Revisited.

Cofinanciering:
ZonMw.

Resultaat/producten:
Resultaten van het onderzoek worden gebruikt als bouwsteen voor de te ontwikkelen interventie. Resultaten van het onderzoek worden nog teruggekoppeld op een of meerdere congressen.