Communication and Operation on the Unit Between Nurses and Technology (COUNT)

Looptijd: 1 juli 2018 – 1 juli 2020
Betrokken lectoren: Remko van der Lugt, Anita Cremers, Helianthe Kort, Pascal Ravesteijn, Johan Versendaal
Betrokken onderzoekers: Karlijn van Ramshorst (projectleider: count@hu.nl), Rosa de Vries, Thijs van Houwelingen, Esther van der Stappen, Tanja Enninga, Arjen Maris, David Sterk
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde, minor Co-Design, minor BIM, Instituut voor ICT, instituut voor engineering & design, bachelor Management in de Zorg

De administratieve en registratiewerklast op verpleegafdelingen in ziekenhuizen is hoog. Hierdoor besteden verpleegkundigen slechts een derde van hun dienst direct aan de patiënt waardoor zij plezier in hun werk verliezen. Er is een scala aan arbeidsbesparende technologie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Slechts 30% daarvan is succesvol geïmplementeerd, onder andere door gebrek aan afstemming tussen innovatie, verpleegkundigen, werkprocessen en bestaande (informatie)systemen. Idealiter worden deze perspectieven geïntegreerd in één integrale, systemische ontwerpaanpak, die tot op heden ontbreekt. Het UMC Utrecht benaderde daarom de Hogeschool Utrecht met de vraag: Hoe kan niet-direct zorggerelateerde technologie* zodanig ontworpen worden dat verpleegkundigen meer voldoening krijgen in hun werk (en meer tijd en aandacht hebben voor directe zorggerelateerde taken)?

* technologie voor het verrichten van registratie, administratie en logistiek waarvoor de verpleegkundige niet direct in contact hoeft te staan met de patiënt

Doel en doelgroep

Door het combineren van onderzoeksmethoden uit de wereld van co-design, procesanalyse en systemisch ontwerp wordt op vier verpleegafdelingen in het UMC Utrecht en zeven verpleegafdelingen in het Sint Antonius Ziekenhuis met verpleegkundigen gezocht naar aangrijpingspunten in het verpleegkundig werkproces voor het verlagen van de werklast. Vervolgens wordt een aantal innovaties (her)ontworpen en getest. Hierbij worden Hogeschool Utrecht en de twee ziekenhuizen ondersteund door Panton, Pontes, Ucreate en Ascom. Het intensief in het ontwerpproces betrekken van verpleegkundigen zal dit project twee of drie toepasbare en ‘gedragen’ arbeidsbesparende producten en/of diensten opleveren (bijvoorbeeld een slim verpleegkundig oproepsysteem). Het selecteren, (door)ontwikkelen, combineren, toepassen en volgen van de diverse methodes bij het ontwikkelen van de arbeidsbesparende producten en/of diensten zal resulteren in een integrale ontwerpaanpak voor verpleegkundige innovaties, bedoeld voor ontwerpers in de zorg. Ook ontstaat een aanvulling op het opleidingsprofiel voor de verpleegkundige in 2020 van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (projectpartner) dat stelt dat verpleegkundigen niet alleen technologie moeten kunnen gebruiken maar ook bij kunnen dragen aan het verbeteren ervan.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Dit project ontstond door een vraag uit de praktijk. Het UMC Utrecht benaderde de Hogeschool Utrecht met de vraag: Hoe kan niet-direct zorggerelateerde technologie* zodanig ontworpen worden dat verpleegkundigen meer voldoening krijgen in hun werk (en meer tijd en aandacht hebben voor directe zorggerelateerde taken)? In het onderzoek wordt telkens de vraag van de betrokken ziekenhuisafdelingen als uitgangspunt genomen, om de oplossingen die ontwikkeld worden precies op die vraag te laten aansluiten. Het geheel moet bijdragen aan het terugdringen van de administratieve lasten van verpleegkundigen. Dit is een zeer actueel thema, zie o.a. het nieuwsitem van de NOS.

Relevantie voor het onderwijs

De uitkomsten van het onderzoek, met name de competenties die naar boven worden gehaald in werkpakket 3, worden gebruikt voor het curriculum van de bacheloropleiding Verpleegkunde. Tevens wordt er een training ontwikkeld voor verpleegkundigen die al actief zijn in de praktijk.

Consortium/projectpartners

In onderstaand figuur wordt weergegeven wie de betrokken partners zijn die onderdeel uitmaken van het consortium.

Count_1

Cofinanciering

RAAK-publiek, registratienummer : RAAK.PUB04.008.

Resultaat/producten

In onderstaande overzicht worden de beoogde resultaten weergegeven per werkpakket, voor het onderwijs, onderzoek en de praktijk.

Count_2

Lees in het voortgangsverslag de activiteiten en resultaten na 1 jaar COUNT (juli 2019).

Implementatie

De implementatie van de resultaten in de beroepspraktijk begint reeds tijdens het project (WP1, 2 en 3). Doordat verpleegkundigen samen met (student)ontwerpers en (student)onderzoekers de innovaties ontwikkelen en invoeren, vindt implementatie binnen de zorginstellingen (UMC Utrecht en Sint Antonius Ziekenhuis) op een geleidelijke en natuurlijke manier plaats. Nieuwe kennis wordt tevens geïmplementeerd in het onderwijs van de instituten Engineering & Design en Verpleegkundestudies.

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de COUNT-nieuwsbrief!