CommuniCare: optimalisatie van communicatie tussen zorgprofessional, personen met afasie en naasten

Projectcoördinatie: Sonja Barends
Betrokken HU onderzoekers: Maren van Rijssen (projectleider), Marloes Veldkamp, Nicole ter Wal, Lizet van Ewijk (hoofdonderzoeker), Ellen Gerrits (eindverantwoordelijke)

Video over het project

Afasie is één van de meest ingrijpende gevolgen van een CVA. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van de taal. De uitdaging in de communicatie wordt ook door zorgprofessionals als zodanig ervaren. Zij geven aan dat ze gezamenlijke besluitvorming en behandelingsplanning met patiënten belangrijk vinden, in een tijdperk waarin zelfredzaamheid en eigen regie centraal staan, maar vinden dit moeilijk te faciliteren bij PMA.

Het doel van het CommuniCare project is om een interventie te ontwikkelen en te toetsen gericht op verbeterde communicatie en verbeterde toegang tot informatie voor PMA. Meer informatie over dit project leest u op onze website communicare.hu.nl.

Projectpartners

Het consortium bestaat uit kennispartners, zeven zorginstellingen en twee kenniskringpartners.

Kennispartners:

 • HU Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
 • KC Revalidatiegeneeskunde Utrecht
 • HU lectoraat Smart Digital Services
 • HAN Lectoraat Neurorevalidatie
 • Thomas More Antwerpen Logopedie en Verpleegkunde
 • Hersenletsel.nl
 • Vereniging Afasie vzw

Zorginstellingen:

 • De Hoogstraat Revalidatie
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen
 • Zorggroep Maas & Waal
 • Vivium Zorggroep locatie Naarderheem
 • RevArte Ziekenhuis
 • Careyn de Vier Ambachten
 • Axion Continue de Parkgraaf

Kenniskringpartners:

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Isala Ziekenhuis Zwolle 

Cofinanciering

Financiering voor het project is beschikbaar gesteld door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek Sia Raak.