Buurten in beweging

Dit is een afgerond project.

In de gemeente Waalwijk is veel aandacht voor bewonersparticipatie. Dat blijkt uit initiatieven als wijktafels, wijkontwikkelingsplannen, stedelijke projecten en de herinrichting van straten en buurten. Wat vinden de bewoners van deze ontwikkeling? En wat kunnen de professionals daarvan leren? Dat is de insteek van het project ‘Buurten in beweging’.

Succes

Als we kijken naar de resultaten tot nu toe, dan lijkt de aanpak binnen de gemeente succesvol te zijn. Relatief veel bewoners tonen zich betrokken bij het wel en wee van hun straat, buurt of wijk. Toch komt het nogal eens voor, dat een beroep wordt gedaan op steeds dezelfde mensen.

Bewoners centraal

Bij dit project staat het perspectief van de bewoners centraal. Daarom zijn 44 bewoners geïnterviewd, van autochtoon tot allochtoon, van jong tot oud, et cetera. Op deze manier kregen we een volledig inzicht in hetgeen alle bewoners bezighoudt in de wijk. Ook is duidelijk waar de bewoners tegen grenzen aanlopen als zij een bijdrage willen leveren aan de wijkontwikkeling. Op basis van deze gesprekken zijn aanbevelingen gedaan voor een nieuwe werkwijze voor de professionals in de buurt. Hoe kunnen professionals bewonersparticipatie beter ondersteunen?

Bekijk de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen.