Boundary crossing tussen opleiding en beroepspraktijk

Looptijd: 2013 - 2016

Dit project werd uitgevoerd door Arthur Bakker in samenwerking met Elly de BruijnIlya Zitter en Liesbeth Baartman. Belangstellenden kunnen contact opnemen met elly.debruijn@hu.nl.

De overgang van school naar werk en andersom verloopt lang niet altijd naar wens. Veel bedrijven klagen dat stagiairs onvoldoende kennis en vaardigheden hebben. En studenten vinden het moeilijk om wat zij op school geleerd hebben op de werkvloer toe te passen. Maar er zijn tal van succesvolle initiatieven om de aansluiting tussen school en werk te verbeteren.

Doelstellingen

  1. Het eerste doel van dit project is om de problemen en mogelijke oplossingen bij school-werktransities in kaart te brengen. Inzichten uit (inter)nationale literatuur en voorbeelden uit de praktijk wordt in een Nederlandstalig boek toegankelijk gemaakt voor stakeholders in het beroepsonderwijs.
  2. Het tweede doel van dit project is om een analyse-instrument te ontwikkelen waarmee stakeholders in het beroepsonderwijs school-werkovergangen kunnen analyseren en ideeën kunnen opdoen om het leerpotentieel op de grens tussen school en werk beter te benutten. We hebben een workshop ontwikkeld, waarin hbo-docenten leren hoe ze deze analyses kunnen uitvoeren binnen hun eigen opleiding. Op deze manier kunnen ze hun studenten helpen om school-werkovergangen tot leerzame ervaringen te maken.

Theoretisch kader: boundary crossing

In dit project gaan we uit van de theorie van boundary crossing. Deze theorie ziet grenzen als
sociaal-culturele verschillen, binnen dit project de sociaal-culturele verschillen tussen school en werk. Deze verschillen zorgen ervoor dat samenwerking stagneert. Boundary crossing bestaat uit de processen ( in dit project tussen het werkveld en school) die ervoor zorgen dat samenwerking wel goed loopt.

Resultaten

Vanuit dit project is een boek uitgebracht onder redactie van Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert en Elly de Bruijn met als titel: Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. Elly de Bruijn is lector Beroepsonderwijs, Ilya Zitter hogeschoolhoofddocent en Arthur Bakker is universitair hoofddocent bij de Universiteit Utrecht en tijdelijk als senior onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Beroepsonderwijs. Er is samengewerkt met Simon Beauseart, universitair docent aan de Universite Catholique de Louvain-la-Neuve/Maastricht University.
 
In het boek Tussen opleiding en beroepspraktijk wordt aan de hand van een theoretisch kader over boundary crossing en vele praktijkvoorbeelden beschreven hoe het leerpotentieel op de grens tussen opleiding en de beroepspraktijk, tussen professionaliseringstrajecten en leren op het werk, kan worden aangeboord.

De beschikbare wetenschappelijke en ervaringskennis op het gebied van boundary crossing is gebundeld en toegankelijk gemaakt voor opleiders van beroepsopleidingen (mbo en hbo) en professionaliseringstrajecten in organisaties. Tussen opleiding en beroepspraktijk biedt inzichten en inspiratie voor de innovatie van opleidings- en professionaliseringsactiviteiten, voor zelfstudie en ook voor het vormgeven van formele opleidingen.

Dit boek is geschikt voor hbo- en mbo-docenten en studenten aan masteropleidingen zoals Leren en Innoveren, Onderwijskunde, Professioneel Meesterschap of Expertdocent Beroepsonderwijs. Daarnaast is het ook interessant voor managers, adviseurs, beleidsmedewerkers en HRD’ers in onderwijs of bedrijfsleven.
 
Het boek is online te bestellen.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw