Blended Fysiotherapie Checklist

Looptijd: januari 2017 tot december 2019
Betrokken lector:
Prof. Dr. Cindy Veenhof
Betrokken onderzoekers:
Dr. Corelien Kloek, Joep Janssen en Prof. Dr. Cindy Veenhof

Doel en doelgroep

Bij blended fysiotherapie en oefentherapie worden reguliere sessies geïntegreerd aangeboden met begeleiding via een digitale applicatie, zoals een app, website of activiteitenmonitor. Het voordeel van blended beweegzorg is dat de patiënt een hulpmiddel heeft dat 24/7 toegankelijk is en stimuleert in het “zelf-managen” van een klacht. Geëvalueerde opdrachten of zelfmeet-gegevens kunnen door de beweegzorgprofessional gebruikt worden om de zorg meer te personaliseren. In sommige gevallen kan een digitale applicatie de hoeveelheid face-to-face zorg reduceren, wat mogelijk tot een kostenreductie kan leiden. Bij de implementatie van blended fysiotherapie is een belangrijke vraag: welke patiënt is hier geschikt voor, en hoe kan het blended traject afgestemd worden op de individuele behoeftes van de patiënt? In de praktijk zien we namelijk dat de ene patiënt meer, en de andere patiënt minder face-to-face begeleiding nodig heeft naast een digitaal ondersteund traject.

Het doel van dit project is daarom om een checklist te ontwikkelen die fysio- en oefentherapeuten kan ondersteunen in het aanbieden en opzetten van een blended behandeling.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De verwachtingen van digitalisering in de zorg zijn hoog, maar op dit moment is nog onbekend voor welke patiënt een blended traject geschikt is. Om te voorkomen dat er een blended traject wordt opgestart bij patiënten die hier niet de juiste motivatie, vaardigheden of middelen voor hebben, wordt er nu een checklist ontwikkeld.

Relevantie voor het onderwijs

Blended fysiotherapie en oefentherapie zijn nieuwe vormen van zorg. Hierbij verandert er niks aan de doelstellingen van het behandeltraject (het functioneren van de patiënt is nog steeds het centrale uitgangspunt), maar verandert er wel iets in de aanbiedingsvorm. De checklist kan fysio- en oefentherapeuten in opleiding helpen bij het klinisch redeneerproces tijdens het al dan niet opzetten van een blended traject.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Resultaat/producten

Het project resulteert in een Nederlandstalige “Blended Fysiotherapie Checklist” en een Engelstalige publicatie over de ontwikkeling van de checklist.

Implementatie

De ontwikkelde checklist zal ingezet worden tijdens lopende onderzoeksprojecten op het gebied van Blended Fysiotherapie, en worden ingezet in tijdens de eHealth lessen binnen het bachelor- en master-onderwijs van het Instituut Bewegingsstudies.

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat