Beter voorbereid

Looptijd: november 2018 - november 2020
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg, Leerstoel Fysiotherapiewetenschap (UMC Utrecht),  lectoraat Procesinnovatie en Informatiesystemen
Betrokkenen: Miriam van der Velde (HU), Karin Valkenet (HU/UMC Utrecht), Edwin Geleijn (VUmc), Marike van der Leeden (VUmc) en Cindy Veenhof

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook voor patiënten op de wachtlijst voor een chirurgische ingreep. Onderzoek laat zien dat verbeteren van leefstijl en fysieke conditie voorafgaand aan een operatie positieve effecten heeft op het fysieke herstel na de operatie.

Het blijkt echter lastig om patiënten goed te informeren in de hectische periode voor operatie. Onderzoek laat zien dat slechts 20% van de informatie wordt onthouden. Daarnaast is het voor patiënten en tweedelijns fysiotherapeuten lastig om gepaste zorg te vinden in de woonomgeving van de patiënt en is financiering van deze preoperatieve zorg een uitdaging.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

Het project Beter Voorbereid optimaliseert, onderzoekt en implementeert de e-health applicatie Beter Voorbereid om het preoperatieve zorgtraject te ondersteunen. Het primaire doel is patiënten beter voorbereid aan de start van hun operatie te krijgen en hun fysiek herstel te verbeteren.

Dit project richt zich daarom op de randvoorwaarden voor een duurzame implementatie van de Beter Voorbereid app en de daaraan gekoppelde zorg door 1) het personaliseren van de app, 2) het opzetten van een preoperatief netwerk, 3) onderzoek naar de effectiviteit op patiëntuitkomsten en 4) inzet op implementatie en businessmodellen van de innovatie. In al deze werkpakketten wordt zowel onderwijs als de beroepspraktijk actief betrokken.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en het UMC Amsterdam (locatie VUmc). Daarnaast wordt er samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam en met verschillende MKB-partners (Interactive Studios, Design Innovation Group, de Praktijk Index en 5 eerstelijns fysiotherapiepraktijken). Daarnaast zijn de volgende brancheorganisaties aangesloten: de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie (NVZF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voor de verbinding tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg.

Resultaten

De resultaten van dit project zullen worden gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en worden gepresenteerd op (inter)nationale congressen en symposia. Op dit moment wordt er een pilot uitgevoerd om de eerste ervaringen op de doen met de app en de studieprocedures.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met cindy.veenhof@hu.nl of k.valkenet@umcutrecht.nl.

Kijk op de website Beter Voorbereid voor meer informatie.

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat