Beter Benutten - Mobiliteitsmaatregelen gericht op gedragsverandering

Looptijd

November 2013 - juli 2014

Doel

Het ontwikkelen van een praktisch kader voor de regionale partijen binnen het  programma Beter Benutten (Ministerie van I&M) de deze partijen ondersteunt bij het ontwerpen van maatregelen om mobiliteitsgedrag te beïnvloeden.

Omschrijving

Sinds 2011 werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen in het programma Beter Benutten om de bereikbaarheid in de drukste Nederlandse regio's over weg, water en spoor te verbeteren. De doelstelling van het Vervolgprogramma Beter Benutten behoudt de focus op een verbeterde bereikbaarheid van de belangrijkste stedelijke regio's binnen Nederland. In dit programma zal het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag een nadrukkelijke rol spelen.
 

 
In dit kader doet het PubLab voor het programma Beter Benutten onderzoek naar een manier waarop kansrijke maatregelen ontwikkeld kunnen worden om het mobiliteitsgedrag effectief te beïnvloeden. Om deze maatregelen te kunnen ontwikkelen zijn heldere strategische keuzes nodig. De sociale wetenschap biedt steeds meer inzichten hoe tot een effectief maatregelenpakket te komen. Om deze inzichten in de praktijk van Beter Benutten toe te passen wordt een praktisch kader ontwikkeld die professionals helpt systematisch en doelgericht te werken, scherpe analyses te maken, en tot geïnspireerde en creatieve maatregelen te komen.

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat