Basic Research into INtegrated care for the Therapy of Acne vulgaris (BRINTA)

Dit promotieonderzoek loopt van augustus 2015 tot augustus 2019.
Het valt binnen de onderzoekslijn Taakherschikking van Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Naar schatting krijgt ongeveer 90% van de wereldbevolking in meer of mindere mate te maken met een vorm van acne (dit kan variëren van mild- tot ernstige vormen van acne). Daarmee komt acne op een 8e plaats van meest prevalente ziektes wereldwijd. Alhoewel acne veelal wordt beschouwd als een cosmetisch probleem, kan de ziekte een grote impact hebben op de kwaliteit van het leven. Dit vraagt om een doeltreffende aanpak in acne zorg, bijvoorbeeld in de vorm van geïntegreerde ketenzorg; zorg gegeven in multidisciplinair verband tussen huisarts, dermatoloog en huidtherapeut. Acnetherapieën van de dermatoloog en de huisartsen zijn met name gericht op het voorschrijven van diverse soorten medicatie (topicaal en systemisch). De huidtherapeut richt zich daarentegen op het uitvoeren van niet-medicamenteuze acne therapieën waaronder chemische peelingen, microdermabrasie en licht- en lasertherapieën. Het geïntegreerd aanbieden van de zorg in de vorm van een acnezorgketen resulteert mogelijk in betere zorg rondom acnepatiënten. Geïntegreerde ketenzorg wordt echter nog niet afdoende toegepast binnen het Nederlandse acne domein. Dit heeft onder andere te maken met het gebrek aan wetenschappelijke evidentie die de meerwaarde van ketenzorg beschrijft. In het BRINTA onderzoek onderzoekt Femke de toegevoegde waarde van acne ketenzorg. Hierbij kijkt zij met name naar de rol van de huidtherapeut binnen de acne zorgketen.
Het BRINTA onderzoek heeft ook binding met het onderwijs. Studenten vanuit diverse opleidingen binnen de faculteit Gezondheidszorg van HU participeren in verschillende fasen van het onderzoek, hetzij in hun (eind) stage, hetzij ten behoeve van hun afstudeeronderzoek. Maar ook de, voor het onderzoek recentelijk aangeschafte, fotodevice VISIA (Canfield) draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende onderzoeksvaardigheden van studenten. Op deze manier worden studenten in staat gesteld om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de verschillende facetten van onderzoek doen.

Vraagstellingen

Wat is de toegevoegde waarde van ketenzorg (geleverd door dermatologen, huisartsen en huidtherapeuten) bij patiënten met acne vulgaris, in het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van de zorg binnen het acne domein?

  • Wat is er in de literatuur bekend over de wetenschappelijke evidentie van huidtherapeutische acne interventies?
  • Hoe ervaren patiënten met acne én acne zorgverleners de Nederlandse acnezorg?
  • Wat is de toegevoegde waarde van ketenzorg in het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van de acnezorg, vergeleken met reguliere/monozorg?

Doelstelling

Met de resultaten die voortkomen uit de BRINTA-studie hopen wij meer wetenschappelijke evidentie te verkrijgen met betrekking tot de toegevoegde waarde van multidisciplinaire ketenzorg bij de behandeling van acne. Dit leidt mogelijkerwijs tot effectievere en efficiëntere zorg én een betere organisatie van de zorg rondom acne. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de rol van de huidtherapeut in de acne zorgketen, bijvoorbeeld door het ondersteunen van de patiënt in het bereiken van:

  • (Snellere) afname van acne
  • Betere kwaliteit van leven van patiënten met acne
  • Verbeteren van therapietrouw van patiënten met acne
  • Het vergroten van de patiënttevredenheid m.b.t. acnezorg

Samenwerking

Het BRINTA onderzoek is in samenwerking met Radboud UMC, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en de Acne expertgroep (NVH). Het onderzoek wordt deels gefinancierd door de HU-promotievoucher.

Promotoren

Promotor: Prof. Dr. Dr. P.C.M. van de Kerkhof, Radboud UMC Nijmegen
Copromotor: Dr. R. Driessen, Radboud UMC Nijmegen
Copromotor: Dr. A.A. van Dooren, oud-lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, Hogeschool Utrecht

Deel

Delen op LinkedIn

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat