Artificial Intelligence en lerarentekort

Looptijd: 2019 - 2024
Betrokken lectoraat: Lectoraat Intelligent Data Systems
Betrokken lector: Marlies van Steenbergen (waarnemend lector)
Betrokken onderzoekers: Stan van Ginkel, Wasim Alsaqaf, Philippine Waisvisz
Betrokken opleidingen: Instituut Archimedes

Beschrijving

De inzet van Artificial Intelligence om het lerarentekort op te lossen.

Om de mondiale onderwijsdoelen voor 2030 te halen benadrukte de UNESCO dat er 69 miljoen docenten wereldwijd dienen te worden opgeleid. Ook wordt het lerarentekort in Nederland binnen diverse lagen van het onderwijs steeds sterker zichtbaar. Ondanks het feit dat docenten een cruciale rol vervullen in de competentieontwikkeling van leerlingen, studenten en young professionals, is het de vraag of Artificial Intelligence ondersteuning kan bieden aan bepaalde onderwijstaken van de docent.

Zo is er onlangs een gepersonaliseerde virtuele leeromgeving ontwikkeld met als doel om de presentatievaardigheden van studenten te ontwikkelen, waarin de cruciale elementen van onderwijsontwerp (zoals instructies, presentatieoefeningen voor virtueel publiek én feedback op oogcontact en stemgebruik) door het computersysteem worden gefaciliteerd zónder de interventie van een docent.

Bovendien kunnen de data van presentaties die studenten leveren en de feedback die zij ontvangen worden opgeslagen in het VR-systeem. Deze data kan de docent inzicht geven in de ontwikkeling die de student doormaakt gedurende een leertraject binnen het primair, voortgezet of hoger onderwijs én door het gebruik van AI zorgen voor:

  • het identificeren van knelpunten in deze leerprocessen en
  • het formuleren van strategieën om de leerling of student te helpen bij bepaalde leeractiviteiten.

Toch kleven hier ook ethische dilemma’s aan met betrekking tot de verworven data. Op welke manier kunnen de data gebruikt worden zodat zij in lijn zijn met de AVG-wetgeving? Hoe wordt er omgegaan met persoonlijke data en eerdere prestaties – bijvoorbeeld in selectiebeleid van instituten – voordat leerlingen/studenten worden toegelaten tot een nieuwe opleiding?

Resultaat

In dit project wordt:

  1. de leeropbrengst van een virtuele leeromgeving voor het leren presenteren getest in een realistische onderwijssituatie (waarbij percepties/belevingen van docenten, studenten en leerlingen centraal staan) én
  2. een model geconstrueerd om data op zo’n manier te gebruiken dat het voldoet aan de regelgeving met betrekking tot AVG.

Cofinanciering

Oriënterende fase

Implementatie/doorwerking

Primair, secundair en hoger onderwijs nationaal en internationaal.