Arbeid en scholing bij jongvolwassenen

Dit is een afgerond project.

Enkele regio's van Reclassering Nederland hebben een werkwijze ontwikkeld voor arbeidstoeleiding van jongvolwassen reclasseringscliënten. Het Lectoraat Werken in Justitieel Kader heeft deze werkwijze geëvalueerd. Het eindrapport met aanbevelingen is inmiddels ingediend Reclassering Nederland.

Op grond van de evaluatie gaat het lectoraat nu een handreiking ontwikkelen voor de overdracht van de werkwijze naar de andere regio's van de reclassering.

Het onderzoek 'Arbeid en scholing bij jongvolwassenen' wordt uitgevoerd door Lous Krechtig, met ondersteuning van Donnalee Heij, beiden leden van de kenniskring van het lectoraat JK.