Aan de slag met open data: Apps voor Nederland

Project:              Aan de slag met open data: Apps voor Nederland
Betrokkenen:    Judith Meinetten, Reint Jan Renes
Doel:                   Studenten CMD ontwikkelden in samenwerking met vakdocenten en lectoraat een publieke applicatie met open 
                            overheidsdata in het kader van de door het Rijk geïnitieerde wedstrijd Apps voor Nederland. Het thema open data 
                            groeit in belang. Het lectoraat bekijkt de stand van zaken, de mogelijkheden en de ontwikkelingen.

Omschrijving

Achttien studenten Communication and Media Design deden onder begeleiding van vakdocenten en het lectoraat mee aan de door het Rijk geïnitieerde wedstrijd Apps voor Nederland. In Apps voor Nederland roept de overheid ontwikkelaars op om aan de slag te gaan met door de overheid beschikbaar gestelde open data om daar openbare applicaties voor te ontwikkelen. Open data staan steeds meer in de belangstelling. Het idee voor de wedstrijd is afkomstig van het project Apps for Democracy uit de Verenigde Staten en heeft in Nederland al voorlopers gehad in Amsterdam en Noord-Holland.

De geselecteerde eerstejaars studenten verdiepten zich in open overheidsdata en de ontwikkeling van apps voor de publieke toepassing en ontsluiting daarvan. Zes groepen zijn enthousiast van start gegaan met een project dat op termijn een steeds grotere rol zou kunnen spelen in de wijze waarop de overheid communiceert met diverse partijen en de wijze waarop reeds beschikbare data hergebruikt, gecombineerd, gevisualiseerd en ontsloten kan worden.

Studenten zijn begeleid op het gebied van onderzoek, content, ontwerp en techniek en er zijn vanuit verschillende invalshoeken mobiele applicaties bedacht. Eén daarvan is eind 2011 ingeleverd, maar deze is helaas niet in de prijzen gevallen. 

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat

Onderzoekers