Agile Service Development

Onderdeel van het diensteninnovatieprogramma Service Innovation & ICT van het Ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie: in samenwerking met universiteiten en bedrijfsleven ontwikkelen van methoden, technieken en tools voor flexibele (ICT-)diensten.

Digital Smart Services

Extended Enterprises

Over het lectoraat