Additional intervention for self-management in chronic pain patients (AGRIPPA)

Looptijd: februari 2019 – februari 2021
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid, Codesign, Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein
Betrokken lectoren: Harriet Wittink, Remko van der Lugt, Reint Jan Renes
Betrokken onderzoekers: Jan Pool, Else Scheffer, Stefan Elbers, Christa van Gessel, Tom Wolvers
Betrokken opleidingen: Bacheloropleiding Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar

Projectbeschrijving

Chronische pijn is een groot, complex en duur probleem en heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten, hun dagelijks functioneren, stemming en ziekteverzuim. Revalidatie is vooral gericht op het beïnvloeden en veranderen van het gedrag van patiënten zodat ze in hun dagelijkse leven beter met hun pijnklachten om kunnen gaan. Hiervoor zijn verschillende interventies ontwikkeld waarin zelfmanagement een belangrijke rol speelt.

Het bestendigen van resultaten op lange termijn blijkt echter een groot probleem. Vaak is zelfs sprake van terugval naar ‘oud’ gedrag waardoor patiënten opnieuw hulp moeten gaan zoeken. In het project SOLACE  (Self Management in Chronic Pain Strategies) zijn twee interventies ontwikkeld om deze terugval te voorkomen, ‘Do It Your Self’ en ‘Waardegerichte Doelen’.

Een eerste studie naar de bruikbaarheid van deze interventies in de betrokken revalidatiecentra was veelbelovend maar de werkzaamheid op de lange termijn is niet onderzocht. Vanuit dit werkveld, maar ook vanuit de patiënten, kwam nadrukkelijk de vraag om deze interventies op effectiviteit te toetsen. Na afronding van AGRIPPA zijn de op effectiviteit getoetste additionele interventies klaar om landelijk in de praktijk te worden gebracht.

Het onderzoek van AGRIPPA omvat twee werkpakketten.
In het eerste werkpakket wordt een app ontwikkeld waarin de twee ontwikkelde interventies. ‘Do It Your Self’ en ‘Waardegerichte Doelen’ zullen worden opgenomen.
In werkpakket 2 wordt een effectiviteitsstudie van deze interventie uitgevoerd. Hiervoor wordt de app toegepast in drie revalidatiecentra, Adelante in Hoensbroek en Maastricht, CIR Revalidatie, locatie Velp en Eindhoven,  en Heliomare Revalidatie in Wijk aan Zee.

Doel en doelgroep

Het doel van het project AGRIPPA is om samen met zorgprofessionals, patiënten, beroepsvereniging en ontwerpers een product ter voorkoming van terugval na revalidatie verder te ontwikkelen en te toetsen.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Terugval na een intensief revalidatieprogramma is een probleem, de ontwikkelde additionele interventie probeert dit te voorkomen.
Zorgverleners van de vier deelnemenden revalidatiecentra hebben aangegeven behoefte te hebben aan een bruikbare en bewezen effectieve interventie voor patiënten met chronische pijn, om terugval na revalidatie te voorkomen. Dit, omdat men regelmatig patiënten met recidiverende klachten zien terugkomen.
Ook patiënten verwachten dat de interventie hen op slechte momenten of situaties kan helpen deze zelf te boven te komen zonder dat ze opnieuw contact hoeven te zoeken met behandelaars. 

Relevantie voor het onderwijs

Studenten van de bachelor opleiding Fysiotherapie, oefentherapie Cesar en van de masteropleiding Fysiotherapie zullen actief participeren in dit onderzoek. De ontwikkelde kennis wordt  geïmplementeerd in het onderwijs van het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU.

Consortium/projectpartners

AGRIPPA is een samenwerking tussen een aantal kennisinstellingen, revalidatiecentra, een bedrijf, de beroepsvereniging en de patiëntenvereniging.
Vanuit Hogeschool Utrecht zijn naast het lectoraat Leefstijl en Gezondheid twee andere lectoraten bij het project betrokken:

Lectoraat Co-Design: lector dr. Remko van der Lugt, onderzoeker Christa van Gessel
Lectoraat Crossmediale communicatie in het publieke domein: lector: dr. Reint-Jan Renes

Overige consortiumpartners zijn:

  • Universiteit Maastricht
  • Heliomare Revalidatie Wijk aan Zee
  • Adelante Maastricht en Hoensbroek
  • CIR Revalidatie Velp en Eindhoven
  • Dio Agency
  • KNGF
  • Patiënten vereniging Pijnpatientennaar1stem

Cofinanciering

Het onderzoek wordt gefinancierd door Sia-RAAK Publiek.
Registratienummer SIA RAAK: RAAK.PUB05.002

Resultaat/producten

Het resultaat van dit onderzoek is een bruikbare en bewezen effectieve applicatie voor chronische- pijnpatienten ter voorkomeing van terugval na revalidatie op basis van de eerder in SOLACE ontwikkelde interventies , ‘Do It Your Self’ en ‘Waardegerichte Doelen’,
Dit onderzoek zal leiden tot meer kennis op het gebied van voorkomen van terugval na een chronische-pijnrevalidatieprogramma. Deze kennis wordt geïmplementeerd binnen het onderwijs van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS).

Implementatie

Naast implementatie in de revalidatiecentra en het onderwijs kan via de ‘PainCommunity’ van het IBS, met als doel de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk op het gebied van chronische pijn te bevorderen,  kennis worden gedissemineerd. Verder zullen de opbrengsten van dit onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

Meer informatie

Bezoek de uitgebreide projectpagina Agrippa.