Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

De gemeente Utrecht en diverse lokale partners, waaronder twee HU-lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie participeren in een Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. Doel is verbetering en vernieuwing van de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen in Utrecht, zodat alle jeugd gezond en veilig kan opgroeien.

Via de Academische Werkplaats wordt ingezet op het verbinden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, in samenwerking met jeugdigen, hun opvoeders en informele zorg. De werkplaats draagt zo bij aan de transformatie van het hele jeugdstelsel met de nieuwe Jeugdwet, die sinds 1 januari 2015 wordt uitgevoerd door gemeenten.

Utrechtse Model

Bij het transformatieproces van het jeugdstelsel worden de principes van het zogeheten Utrechtse Model gehanteerd. Het gaat dan om het normaliseren van de situatie omtrent een jeugdige in plaats van problematiseren en het gezin in het dagelijks leven als uitgangspunt nemen. Verder geldt: de inhoud centraal stellen en de veiligheid van het kind als ondergrens hanteren. Deze principes vragen om een nieuwe werkwijze, waarbij tegelijk wordt gestreefd om kennisgericht te werken. De kennis en ervaring moeten dan wel geschikt en beschikbaar zijn in de nieuwe context van de lokale aanpak. Dat is nu (nog) niet altijd het geval.

Betrokken organisaties

De buurtteams Jeugd en Gezin van Lokalis vormen de spil van de transformatie in de gemeente Utrecht en hebben daarmee een centrale positie in deze Academische werkplaats. Naast Lokalis zijn de Jeugdgezondheidszorg, Youké, JIJ Utrecht, gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut betrokken. Twee lectoraten van Hogeschool Utrecht leveren een bijdrage: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (PSO) en Jeugd.

Eigen kracht van gezinnen

Het tweede grote project onderzoekt hoe gedrags- en gezinsproblemen - die voorheen buiten de sociale context van gezinnen door specialisten werden behandeld - nu in de wijk aangepakt kunnen worden. Versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk zijn daarbij de uitgangspunten. Doel van het derde grote project is de ontwikkeling van een hoogwaardige en effectieve, generalistische basiszorg voor cliënten. Dit gebeurt onder meer via het monitoren van beloop en effecten van de geboden zorg bij cliënten.

Opleidingen van de Faculteit Maatschappij en Recht van de HU worden bij deze werkplaats betrokken. Daarmee krijgen HU-studenten een levensechte leeromgeving aangeboden. De aanvraag voor deze Academische Werkplaats is gehonoreerd door ZonMw. De werkplaats startte 1 september 2015 en heeft financiering voor een periode van vier jaar.

Zie voor actuele informatie over het project awtjutrecht.nl

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat