4C in de Bouwlogistiek

De context

Met een jaarlijkse productie van 53 miljard euro en werkgelegenheid voor ruim 450.000 mensen is de bouwsector is één van de belangrijke drijvers van de Nederlandse economie. De winstgevendheid van de bouwsector staat echter blijvend onder druk door onder andere een inefficiënt en beperkt doelmatig bouwproces. Ook duurzaamheid (in termen van CO2 en fijnstof uitstoot en veiligheid) laat daarbij te wensen over.

Het vraagstuk

De huidige praktijk van de toelevering aan bouwprojecten is een complexe aaneenschakeling van vele verschillende direct en indirect betrokken partijen die invloed hebben op de randvoorwaarden van het logistieke proces. Integrale ketenregie over deze logistieke stromen van bouwprojecten ontbreekt op dit moment binnen de gehele bouwsector. Dit zorgt voor problemen van verschillende aard voor de betrokken bedrijven in de bouwketen.
Een benadering vanuit de Cross Chain Control Center- of 4C-gedachte lijkt hierbij een oplossing te bieden voor de bouwlogistieke keten.

Een Cross Chain Control Center (4C) is een regiecentrum waar meerdere complexe supply chains gecoördineerd en geregisseerd worden. Het gaat dan om bundeling en aansturing van fysieke goederenstromen, informatiestromen, financiële stromen en datamanagement. De realisatie van één of meerdere 4C's resulteert in:
• een beter overzicht, betere afstemming en bundeling van activiteiten besparingen in supply chain kosten door combineren van lading.
• een lagere druk op het milieu; nieuwe bedrijvigheid met meer werkgelegenheid.
• nieuwe kennis die ook toepasbaar is in andere supply chains.
• een grotere aantrekkingskracht van Nederland voor buitenlandse bedrijven.

Hoe wordt het project/onderzoek aangepakt?

De doelstelling van het TKI innovatiecluster ‘4C in bouwlogistiek’ is het bevorderen van intensieve kruisbestuiving en het uitwisselen van kennis en deskundigheid van duurzame ketenregieconcepten tussen partijen in de bouwsector, en daaraan gerelateerde bedrijven gericht op bouwlogistieke processen voor woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Hierdoor wordt draagvlak en adoptie gecreëerd wat een uiteindelijke implementatie in de dagelijkse praktijk mogelijk maakt.

Wat is de waarde van het project?

Resultaten vanuit dit onderzoek tonen onder andere aan dat een goed gecoördineerd bouwproces kan leiden tot:

• een verhoging van de arbeidsproductiviteit op de bouwplaats van 4,5%  - 24,6% in vergelijking met een huidige arbeidsproductiviteit van ca. 40% - 50%. Dit draagt bij aan een besparing op de projectsom van 2% - 5%.
• een verlaging van de inkoopwaarde van de goederen met 10 – 20%, bijdragend aan een verlaging van de directe materiaalkosten van 2,5% - 5% van de projectsom.
• een verhoging van de beladingsgraad van de vrachtwagens, waardoor (bij gebruik van een ontkoppelpunt vóór de bouwplaats) er een reductie van het aantal vervoersbewegingen naar de bouwplaats kan worden gerealiseerd van 40%.

Een verhoging van de arbeidsproductiviteit en een verlaging van de materiaalkosten heeft een direct en aanzienlijk effect op de winstgevendheid van de bouwbedrijven. Deze kosten zijn de grootste kostenposten voor een bouwbedrijf met respectievelijk ca. 60% en ca. 25%

Looptijd van het project

2014-2019

Subsidie en samenwerkingspartners

De kennispartijen TNO, TU Delft, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht hebben het project opgesteld via het platform Logistiek in de Bouw. Financiering van dit project is voor twee jaar toegekend vanuit de topsector Logistiek (topconsortium Kennis en Innovatie in Logistiek).

Contactpersoon HU

Ruben Vrijhoef

Links

http://www.logistiekindebouw.nl/