Kwalitatief informatiebeheer

De informatie op onze websites komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hogeschool Utrecht. De hogeschool besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete manier van informatievoorziening. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten of dat informatie gedurende een periode wijzigt. Hogeschool Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites. Hogeschool Utrecht behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Hogeschool Utrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Aan de officiële regelingen van Hogeschool Utrecht geldend binnen de aangegeven periode, die via de websites zijn gepubliceerd kunnen uiteraard wel rechten worden verbonden.

Het is mogelijk dat via de websites toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. De hogeschool kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

[Deze tekst is laatst gewijzigd op 18 mei 2018]