Rechten van betrokkenen

De privacywet geeft alle mensen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt een set specifieke rechten.

 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt in te zien
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt te wijzigen indien deze niet juist of incompleet zijn
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt te laten verwijderen maar alleen in de volgende gevallen:
  • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • je een gegeven toestemming intrekt en deze toestemming de enige grondslag is waarop de verzameling is gebaseerd;
  • wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld
 • Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Hogeschool Utrecht te beperken (stil te laten zetten). De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt in de volgende gevallen:
  • met jouw toestemming;
  • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsverordening;
  • ter bescherming van de rechten van anderen

In de onderstaande applicaties die de hogeschool gebruikt kun je dit zelf. :

Wil je deze zaken regelen voor andere applicaties of websites dan kun je dit aanvragen bij de Privacy Desk via ons webformulier Privacyverzoek

Om je snel van dienst te zijn is het prettig wanneer je ons aangeeft in welke applicatie of website je specifiek geïnteresseerd bent. Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen vragen we je je te legitimeren. Upload hiervoor een kopie/scan van een geldig identiteitsbewijs in het formulier waarbij je de pasfoto en het BSN nummer hebt afgeschermd. Deze scan/kopie zullen we direct na identificatie vernietigen.

Slotopmerkingen

Wij zullen de tekst op deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies en/of privacy wijzigen. We mogen de inhoud van deze pagna altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.

[Deze webpagina is laatst gewijzigd op 18 mei 2018]