Cameratoezicht

Op de terreinen en in de gebouwen van Hogeschool Utrecht worden camera’s ingezet voor toezicht. Het doel van het cameratoezicht is om de veiligheid van personen, goederen en gebouwen in gebruik bij de Hogeschool Utrecht te bewaken. Deze vorm van toezicht is onderdeel van een breder pakket veiligheidsmaatregelen.

De verwachting is dat het cameratoezicht bijdraagt aan:

  • het bevorderen van het veiligheidsgevoel van personen die er werken of studeren;
  • het bevorderen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  • het voorkomen van diefstal en vandalisme

De ruimte waarin deze videobeelden worden opgeslagen is beveiligd en alleen toegankelijk voor de beheerder en diens vervanger. De beelden worden maximaal vier weken bewaard en alleen bekeken wanneer er sprake is van een incident. De receptionisten van de gebouwen bekijken de beelden alleen live. De cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt op borden bij de toegangswegen.

Wil je meer weten over de manier waarop Hogeschool Utrecht met cameratoezicht omgaat? Lees dan het Protocol Cameratoezicht HU.

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

[Deze tekst is laatst gewijzigd op 18 mei 2018]