Yvonne Korpershoek

Terug naar onderzoekers portret Yvonne Korpershoek
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: yvonne.korpershoek@hu.nl

Telefoon: 06 38763949

Volg op:

Yvonne Korpershoek, MSc, RN, PhD candidate (1986) werkt sinds eind 2014 als promovenda bij het lectoraat Chronisch Zieken. Haar promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van een mHealth interventie om zelfmanagement van exacerbaties (longaanvallen) bij COPD- patiënten te bevorderen, met als doel de impact van exacerbaties voor zowel de COPD patiënt als de maatschappij te reduceren (M-ACZiE project). Het promotieonderzoek van Yvonne maakt deel uit van de TASTE-onderzoekslijn van het Lectoraat Chronisch Zieken van de Hogeschool Utrecht en de leerstoel Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht. 

De mHealth interventie wordt ontwikkeld in een zorgvuldig gefaseerd proces waarin patiënten, zorgprofessionals en experts op het gebied van design en gedragswetenschappen worden betrokken. Het doel is om een app te ontwikkelen die effectief is, aansluit bij de behoeftes en voorkeuren van COPD patiënten en daadwerkelijk gebruik gaat worden in de huidige praktijk. Er zijn inmiddels diverse studies uitgevoerd waarin zelfmanagement gedrag van COPD patiënten grondig is geanalyseerd, behoeftes van zowel COPD patiënten als zorgverleners zijn verkend en de huidige praktijk in kaart is gebracht. Op basis van deze studies is het idee voor de ‘Longaanval-app’ ontstaan. Met het idee voor deze app heeft Yvonne, samen met haar collega Jaap Trappenburg, de Ureka Mega Challenge 2017 gewonnen. Deze prijs heeft ertoe geleid dat de Longaanval app nu gerealiseerd wordt.

In 2013 rondde Yvonne haar masteropleiding Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht af. Binnen haar afstudeeronderzoek richtte zij zich ook op zelfmanagement van COPD patiënten. Haar drijfveer voor verder onderzoek naar dit onderwerp komt voort uit haar ervaring als verpleegkundige uit de praktijk waarin zij signaleerde dat adequaat zelfmanagement van patiënten geen vanzelfsprekendheid is. Haar ambitie is om door middel van onderzoek een substantiële bijdrage te leveren aan het optimaliseren van zelfmanagement ondersteuning en hiermee exacerbatie-gerelateerd zelfmanagement gedrag van COPD patiënten te verbeteren. Daarnaast heeft ze als doel om de kennis die genereerd wordt vanuit het onderzoek te integreren binnen het onderwijs en hiermee zelfmanagement bij een nieuwe generatie professionals onder de aandacht te brengen. Sinds september 2016 is Yvonne werkzaam als docent bij de bachelor Verpleegkunde van de Hogeschool Utrecht. In de periode 2014-2016 werkte ze als docent bij de premaster Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Yvonne studeerde in 2010 af bij de opleiding Verpleegkunde aan Hogeschool Utrecht en heeft daarna  jaren als verpleegkundige en seniorverpleegkundige gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar op een longafdeling. 

  • September 2016 – heden: Docent Verpleegkunde Hogeschool Utrecht, Bachelor Verpleegkunde. 
  • Oktober 2014 - heden: Promovenda Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam leven, Lectoraat Chronisch Zieken. TASTE-onderzoekslijn. PhD project: M-ACZiE: Mobiel Actieplan ter bevordering van zelfmanagement en vroegdetectie van Exacerbaties exacerbaties bij patiënten met COPD. Promotor: Prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht. Copromotor: Dr. J.C.A. Trappenburg.
  • Oktober 2014 - 2016: Docent premaster Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) aan de Universiteit Utrecht.
  • 2010 - 2016: Verpleegkundige.