Yvonne Jordens

Terug naar onderzoekers Yvonne Jordens
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: yvonne.jordens@hu.nl

Telefoon: 0614215838

Volg op:

Yvonne Jordens, MSc, RN (1991) werkt sinds mei 2016 als promovenda bij het lectoraat Chronisch Zieken. Haar promotieonderzoek richt zich op de landelijke implementatie en doorontwikkeling van het PREDOCS consult (PREvention Decline in Older Cardiac Surgery patients).

Door de dubbele vergrijzing en verbeterde operatie- en anesthesietechnieken worden steeds meer ouderen in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie. Jaarlijks ondergaan 12.500 oudere patiënten (≥65 jaar) een openhartoperatie. Dit gaat gepaard met een stijging in het aantal complicaties in deze patiëntengroep. Inmiddels ervaart bijna de helft van deze groep een complicatie, zoals een delier, depressie, decubitus of een infectie. Deze patiënten komen het ziekenhuis in met een lager gezondheidsniveau dan gemiddeld. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor zulke postoperatieve complicaties. Het gevolg: een vaak langer ziekenhuisverblijf en meestal een lagere kwaliteit van leven na de ziekenhuisopname. Om dit te voorkomen zouden ouderen beter voorbereid moeten worden op een ziekenhuisopname. Hiervoor is in een eerder onderzoeksprogramma het PREDOCS voorbereidingsconsult ontwikkeld.

Yvonne vindt het belangrijk dat kennis ook daadwerkelijk in de praktijk terecht komt, zodat patiënten de zorg krijgen die ze verdienen. In het kader van haar promotieonderzoek onderzoekt ze de implementatie van het PREDOCS programma in twaalf van de zestien cardio-chirurgische centra in Nederland. De kernvraag hierbij is: Hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare kennis dusdanig geïmplementeerd wordt in de praktijk, zodat patiënt ook daadwerkelijk betere zorg ontvangen? Welke bevorderende en belemmerende factoren ervaren professionals bij de implementatie van deze verpleegkundige interventie? Daarnaast onderzoekt ze hoe het PREDOCS programma doorontwikkeld kan worden, zodat zo veel mogelijk cardio chirurgische patiënten er baat bij hebben. Sinds 2018 is de dataverzameling gestart om een soortgelijke interventie te ontwikkelen patiënten die gastro-enterologische chirurgie ondergaan.

In 2015 behaalde Yvonne haar masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op het effect van het PREDOCS programma op postoperatieve zorgcomplicaties binnen Isala in Zwolle. Yvonne studeerde in 2012 af bij de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool Windesheim. De afgelopen jaren heeft ze als verpleegkundige gewerkt in Isala.

Momenteel werkt ze naast haar promotieonderzoek als Adviseur Verpleegkundig onderzoek en Evidence Based Practice (EBP) in Isala. Hierbij heeft ze als doel verpleegkundig onderzoek mogelijk te maken voor verpleegkundigen. Ze ondersteunt verpleegkundigen om volgens de laatste inzichten zorg te verlenen. Hierbij is ze de schakel tussen onderzoek en de praktijk.

Nevenfuncties:

  • Adviseur Verpleegkundig onderzoek en Evidence Based Practice Isala
  • Verpleegkundig onderzoeker / researchverpleegkundige afdeling Thoraxanesthesiologie en Intensive Care, Isala Zwolle
  • Lid Netwerk Verpleegkundig Onderzoek Isala

Opleiding:

  • 2013 - 2015 Master Klinische Gezondheidswetenschappen, richting Verplegingswetenschap, Universiteit Utrecht
  • 2012 - 2013: Premaster Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht
  • 2008 - 2012: Bachelor Verpleegkunde, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle