Yvette Sol

Terug naar onderzoekers Yvette Sol
Functie: Hogeschoolhoofddocent, Onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs
Contact:

E-mail: yvette.sol@hu.nl

Telefoon: 088-4818708

Volg op:

Yvette Sol is afgestudeerd als Onderwijskundige en was van 2006 tot 2014 als docent, onderwijskundig adviseur en onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht. Zij heeft zich destijds vooral bezig gehouden met onderzoek naar het pedagogisch-didactisch handelen van docenten, in het bijzonder het geven van feedback, toetsen en beoordelen, benutten van datafeedback en de vormgeving van vernieuwingsprocessen. Tevens was ze docent bij de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). In 2012 is Yvette gepromoveerd op een proefschrift met de titel: Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd en nascholingsprojecten verzorgd op het gebied van Wetenschap en Technologie (W&T) in het basisonderwijs.

Van 2014 tot 2016 heeft Yvette gewerkt bij het Sociaal Cultureel Planbureau in Den Haag. Daar deed ze beleidsgericht onderzoek naar o.a. de responsiviteit van het mbo en ICT in het onderwijs.

Sinds 1 september 2017 werkt zij als onderzoeker bij het lectoraat “Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs” van Elwin Savelsbergh. Yvette combineert haar werk als onderzoeker met haar
functie van Hogeschoolhoofddocent Didactiek van onderwijs in Wetenschap en Technologie bij de lerarenopleiding primair onderwijs van het Instituut Theo Thijssen.

In haar werk als onderzoeker wil Yvette vooral de brug slaan tussen de theorie en de onderwijspraktijk. Zij vindt het een uitdaging om problemen uit de onderwijspraktijk te verhelderen en leraren die werkzaam zijn in het bètadomein meer inzicht te geven in hun eigen handelen, zodat zij daarin, waar nodig, meer inhoudelijke verdieping kunnen aanbrengen.  

Yvette is ook zeer geïnteresseerd in factoren die de motivatie en interesse van leerlingen of studenten in wetenschap en technologie beïnvloeden. Het focus ligt daarbij niet alleen op het handelen van leraren, maar ook op het optimaliseren van leerprocessen door middel van het aanbieden van geschikte taken binnen doorlopende leerlijnen en het creëren van een rijke leeromgeving, waarin leerlingen of studenten worden uitgedaagd en leerzame feedback krijgen.

Relevante publicaties

Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat