Wilke van Beest

Terug naar onderzoekers Wilke van Beest
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Marketing, Marktonderzoek en Innovatie, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: wilke.vanbeest@hu.nl

Telefoon: 0636499334

Volg op:

Wilke van Beest is sinds 2015 onderzoeker bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO). Bij het lectoraat MPO is Wilke betrokken bij de onderzoekslijn methodologie van praktijkgericht onderzoek. Zij richt zich binnen deze onderzoekslijn op het creëren van doorwerking van praktijkgericht onderzoek naar de praktijk. De ontwikkeling van het PRO-model voor de Hanzehogeschool Groningen, is een voorbeeld van een onderzoek dat zich richt op het vergroten van doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Dit vraagstuk raakt ook de onderzoeksprogramma’s van het lectoraat Marketing, marktonderzoek en innovatie.

Wilke werkt sinds januari 2017 ook bij het lectoraat Marketing, marktonderzoek en innovatie waar zij betrokken is bij de onderzoekslijn ‘Marketing in de zorg’. In deze onderzoeklijn wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar marketing expertise binnen de zorg.

Wilke werkt vanuit beide lectoraten aan een onderzoek naar de implementatie en opschaling van zorginnovaties voortkomend uit praktijkgericht onderzoek van het hbo.