Widya de Bakker

Terug naar onderzoekers Widya de Bakker
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: widya.debakker@hu.nl

Volg op:

Widya de Bakker (1987) studeerde Criminologie aan Universiteit Leiden. In 2010 is zij afgestudeerd binnen het profiel Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving op een onderzoek naar de prevalentie van voedselonzekerheid bij Nederlandse MBO-scholieren en jongeren in een Justitiële jeugdinrichting. Na haar afstuderen heeft zij op de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar succesfactoren van de PIJ-maatregel (Plaatsing in Justitiële Jeugdinrichting) en vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

Sinds 2011 is Widya de Bakker aan Hogeschool Utrecht verbonden als docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde en onderzoeker bij het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid en lectoraat Werken in Justitieel Kader. Voor deze lectoraten doet zij onderzoek naar de Werkalliantie in reclasseringscontext. In dit longitudinale onderzoek heeft zij ervaring opgedaan met het afnemen van (semi-gestructureerde) interviews, data-coördinatie, analyse en verwerking. In vervolg op dit longitudinale onderzoek is zij in 2017 gestart met haar promotieonderzoek. Haar promotieonderzoek richt zich op verschillen in (de ontwikkeling van) de werkalliantie tussen cliëntgroepen binnen de reclassering.