Tim Blatter

Terug naar onderzoekers portret Tim Blatter
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid
Contact:

E-mail: tim.blatter@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 34 94

Tim Blatter, MSc. (1985) is sinds 2015 onderzoeker bij Leefstijl en Gezondheid. Binnen dit lectoraat is hij hoofd van het inspanningslaboratorium en specialist op (maximale) inspanningstests. Daarnaast is hij ook als onderzoeker actief in het lectoraat en ondersteund en begeleid de lopende (promotie) onderzoeken. Blatter is betrokken bij de projecten Hays, Sustain, Bewegen voor Herstel (Uplift).

Tim Blatter over zijn functie als hoofd van het Inspanningslaboratorium: “Het hoofd van het Inspanningslab coördineert lopende (promotie) onderzoeken, biedt ondersteuning aan studenten en onderzoekers. Je voert vaak tests uit volgens het onderzoeksprotocol, je begeleid studenten die gebruik maken van het Inspanningslab. En daarnaast zorg je ervoor dat het lab draaiend blijft: het labhoofd is verantwoordelijk voor gehele reilen en zeilen van het Inspanningslab”
Tim studeerde Oefentherapie Cesar aan de HU, waar hij in 2008 afstudeerde. Daarna studeerde hij Bewegingswetenschappen aan de VU, waar hij in 2013 een mastertitel behaalde op een onderzoek naar revalidatie van de knie na kruisbandletstel. Na het afronden van de docentenopleiding volgde hij Marja Kuipers op, die docent Pathologie was bij het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU. “Tot dan toe werd dit vak altijd gegeven door artsen,” zegt Tim. “Door mijn achtergrond als oefentherapeut en Bewegingswetenschapper kan ik het onderwijs dichter bij het vak zelf brengen.”

Naast zijn docentschap ondersteunt Tim momenteel het huidige labhoofd. Na de pensionering van Roelof zal Tim drie dagen per week werkzaam zijn als labhoofd. Daarnaast werkt hij één dag als docent Oefentherapie en coördineert hij de Multidisciplinaire Minor Oncologie.
“Voorheen was het Inspanningslab vooral gericht op onderzoekers en studenten uit de opleidingen Fysiotherapie en Oefentherapie,” zegt Tim. “Ik ben echter voorstander van een multidisciplinaire aanpak en wil opleidingen en vakgebieden binnen de FG met elkaar in verbinding brengen. Met mijn aanstelling is er een nieuwe brug geslagen naar Oefentherapie en het Inspanningslab waardoor er weer een puzzelstukje is toegevoegd aan de samenwerking van de opleidingen binnen het IBS en hopelijk in de toekomst ook binnen de FG.

  • 2015 – heden: Onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Leefstijl en Gezondheid
  • 2013 - heden: Hogeschooldocent bij de Bacheloropleiding Oefentherapie Cesar, Hogeschool Utrecht
  • 2013 - heden: Coördinator multidisciplinaire Minor Oncologie en Praktijkgericht Onderzoek
  • 2014 - 2015: Hogeschooldocent bij de Bacheloropleiding Oefentherapie Mensendieck, Hogeschool van Amsterdam
  • 2010 - 2013: Master Human Movement Sciences
  • 2008 - 2010: Oefentherapeut (Bedrijven en kinderen) bij Lage Land Zorg/Advies BV, Rotterdam
  • 2004 - 2008: Opleiding Oefentherapie Cesar aan de Hogeschool van Utrecht

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat