dr. Thoni Houtveen

Terug naar onderzoekers Thoni Houtveen
Functie: Lector
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: thoni.houtveen@gmail.com

Telefoon: 06-11853439

Volg op:

Als lector Geletterdheid heb ik mij in de periode 2006-2018 gericht op het beantwoorden van de vragen of en hoe de groei van de taal- en kennisontwikkeling van kinderen kan worden bevorderd door een rijk onderwijsaanbod aan betekenisvolle en motiverende leeservaringen.

Ten behoeve daarvan is de evidentie uit onderzoek bijeengebracht en vertaald in programma’s voor het basisonderwijs. Het gaat daarbij om integrale schoolverbeteringsprogramma’s, waarin niet alleen het programma voor lezen is opgenomen, maar ook aanwijzingen zijn opgenomen voor de leerkracht in de groep en de aansturing van het implementatieproces door de schoolleiding. Deze programma’s zijn samen met de scholen en de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht in de praktijk uitgeprobeerd, geëvalueerd en op basis van de ervaringen bijgesteld. De aldus ontstane nieuwe kennis is benut voor vernieuwing van het curriculum taal/Nederlands en geletterdheid van de lerarenopleidingen.  

Om de leerkrachten en de schoolleiding te ondersteunen bij de implementatie van de programma’s heb ik twee concepten ontwikkeld die de scholen kunnen inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het eerste concept is het werken met een cyclisch model van observatie en data-gestuurde feedback, gericht op de professionele ontwikkeling van de leraren. Dit concept kan ook binnen de lerarenopleidingen ingezet worden. Het tweede concept betreft doelgericht werken aan opbrengsten door scholen, gericht op systematische verbetering van de leerlingresultaten. 

Expertise

  • Domeinspecifiek
  • Methodisch/technisch
  • Training/begeleiding/coaching

Meer informatie over de verschillende expertises is te vinden op de website van het Lectoraat Geletterdheid.