Sjirk Zijlstra

Terug naar onderzoekers Sjirk Zijlstra
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Digital Smart Services
Contact:

E-mail: sjirk.zijlstra@hu.nl

Telefoon: 06-24926238

Volg op:

Sjirk Zijlstra werkt sinds 2012 in het hoger onderwijs en heeft sindsdien een grote interesse in het effectief inzetten van online werkvormen zoals eLearnings. eLearnings zijn digitale varianten van werkcolleges waarin theorie, video´s, vragen, feedback en voortgang van de student zijn geïntegreerd in de digitale leeromgeving van de student. eLearnings bieden de mogelijkheid om de klassieke lessen uit te breiden met een online deel en maakt het zo voor de student mogelijk om op afstand en op elk moment actief aan de slag te laten gaan met het lesmateriaal.

In 2012 startte Sjirk Zijlstra als docent aan de Vrije Universiteit waar hij in 2013 enkele eLearingmodules voor het bacheloronderwijs in de Life Sciences heeft gemaakt. De inzet en analyse daarvan hebben geleid tot de toekenning van een stimuleringsprijs waarmee hij samen met meerdere collega´s heeft kunnen werken aan een opleidingsbrede inzet van eLearningmodules, waaronder voor (algemene) schrijfvaardigheden, methodiek en statistiek en meerdere vakspecifieke cursussen.

Naast het ontwerpen van de eLearnings heeft Sjirk Zijlstra onderzoek gedaan naar de relatie tussen het gebruik van de eLearnings en studiesucces, waarbij hij gebruik maakte van de learning analytics van Blackboard. De manier waarop eLearnings en in het algemeen een digitale leeromgeving bijdraagt aan het leerproces van de student is in grote lijnen onbekend. Learning analytics biedt de mogelijkheid om deze relatie nog nauwkeuriger te bestuderen.

Hoewel er een sterke positieve relatie is gevonden tussen het gebruik van eLearnings en studiesucces, met name voor de zwakkere studenten, heeft het onderzoek ook veel vragen opgebracht die hij in samenwerking met de Vrije Universiteit momenteel verder bestudeert (Zijlstra et al. 2015, Formative Quizzing and Learning Performance in Dutch First-Year Higher Education Students).

In 2013 is Sjirk Zijlstra verantwoordelijk geweest voor het opzetten van de VUtijdlijn voor de opleiding Gezondheid & Leven aan de Vrije Universiteit (zie www.vutijdlijn.nl). De VUtijdlijn is een onafhankelijk platform (site) waar studenten plaats- en tijdsonafhankelijk informatie kunnen vinden die relevant is voor hun studiebegeleiding. De VUtijdlijn biedt de studenten op een overzichtelijke en aantrekkelijk manier de benodigde informatie terwijl de analyse van de gebruikersgegevens de mogelijkheid biedt om de informatievoorziening beter op de behoefte van de studenten af te stemmen. Sinds de oprichting is er ook een VUtijdlijn ontwikkeld voor de faculteiten Geneeskunde en Sociale Wetenschappen.

Per 2016 werkt Sjirk Zijlstra op het Institute for Life Science and Chemistry (ILC) aan de Hogeschool Utrecht. Naast zijn onderwijstaken is hij betrokken bij een curriculumherziening, verschillende pilots in de digitale leeromgeving Canvas en werkt hij bij de Support Groep van het Onderwijs Innovatie programma (OI). In zijn werk richt hij zijn aandacht op twee onderwerpen, enerzijds de vakspecifieke (life sciences) inzet van de beschikbare onderwijstools en anderzijds de algemene opbrengsten van learning analytics voor het vormgeven van het hoger onderwijs.

Digital Smart Services

Extended Enterprises

Over het lectoraat