Saire Akce

Terug naar onderzoekers Saire Akce
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: saire.akce@student.hu.nl

Telefoon: 088 481 92 22

Volg op:

Saire Akce is in 2016 afgestudeerd als Ecologisch Pedagoog en hoopt in 2018 de master variant van deze studie af te ronden om vervolgens les te kunnen geven op het hogeronderwijs. Diversiteitsvraagstukken hebben altijd de interesse van Saire gewekt. Zo heeft zij jarenlang bijgedragen aan het opzetten van een multiculturele studentenvereniging en heeft er tot slot als voorzitter gefungeerd om dit soort punten bij de HU en Universiteit Utrecht warm te houden op de agenda.

Tijdens de demonstratie op het Domplein na de aanslagen op Charlie Hebdo krijgt ze aandacht door op het podium te klimmen en de aanwezigen op te roepen tot dialoog en verzoening. Dit werd opgemerkt door de Hogeschool Utrecht. Vervolgens werd Saire tijdens de jaaropening benoemd tot HU-genote van het jaar 2015. Sindsdien heeft ze in verschillende projecten samengewerkt met de HU, waaronder de Werkgroep Diversiteit. Als afstudeeronderzoek heeft zij, met de Werkgroep Diversiteit als opdrachtgever, onderzoek gedaan naar de ervaring van niet-westerse studenten m.b.t. het docententeam binnen de opleiding.

Momenteel is Saire werkzaam bij de Werkgroep Diversiteit, Lectoraat Innovatieve Maatschappelijk Dienstverlening (onder leiding van Lia van Doorn) van het KSI (Kenniscentrum Social Innovatie).

Sinds februari 2017 is Saire aangesteld als junior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en doet ze onderzoek naar het gezondheidsproject ‘Gezinnen in hun Kracht’ rond en vanuit de MFA Nieuw Welgelegen in Utrecht Zuidwest.

Met dit project wil de projectgroep de volgende doelstellingen in de komende drie jaar realiseren:

  • Een duurzame verandering realiseren bij bewoners, professionals en organisaties.
  • Het tot stand brengen van een duurzaam vitaal netwerk en samenwerking.
  • Bevorderen van een open houding bij bewoners en professionals waarbij het wij/zij denken verdwijnt en kennisdeling toeneemt.
  • 48 ambassadeurs versterken en opleiden tot rolmodel, bruggenbouwer en leefstijlmaatje in de sociale netwerken.
  • Bereiken van 250 gezinnen*. Bij 80 gezinnen is de ervaren gezondheid en leefstijl en gewicht duurzaam verbeterd.

Het project is verspreid over drie jaar (2016 tot 2019). Saire zal binnen dit tijdsbestek onderzoekswerkzaamheden verrichten vanuit de Hogeschool Utrecht.

 

* Tijdens het gesprek van de projectgroep met het landelijk onderzoeksteam van het Nuts/Ohrafonds is dit verbijzonderd tot gezinnen die nu geen gebruikmaken van de voorzieningen in de wijk.


Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten