Ruben Vrijhoef

Terug naar onderzoekers portret Ruben Vrijhoef
Functie: Lector
Lectoraat: Building Future Cities
Contact:

E-mail: ruben.vrijhoef@hu.nl

Telefoon: 06 392 514 20

Volg op:

Ruben Vrijhoef (1972) is afgestudeerd in 1998 als civiel ingenieur aan de TUDelft alwaar hij in 2011 ook promoveerde op het onderwerp ketenintegratie in de bouw. Daarvoor werkte hij bij HBG (BAM) en TNO op gebied van R&D en innovatie in de bouw. Momenteel is hij als onderzoeker en docent op het gebied van bouwprocesinnovaties, ketensamenwerking, bouwlogistiek en lean management verbonden aan afdeling Management in the Built Environment van TUDelft. Hij is sinds 2012 tevens lector Building Future Cities bij Hogeschool Utrecht, met de missie om een impuls te geven aan de brede vernieuwing en verduurzaming van stedelijk bouwen, met name op het gebied van circulair bouwen, ketensamenwerking, lean bouwen, duurzame bouwlogistiek, participatieve stedelijke herontwikkeling en datagedreven stedelijke ontwikkeling en bouwen. Daarnaast is hij ondernemer en adviseur in de bouwpraktijk voor procesinnovatie, ketensamenwerking, lean bouwen, innovatief aanbesteden en duurzame bouwlogistiek. Hij werkt voor lokale overheden, opdrachtgevers en marktpartijen, zowel voor nieuwbouw, renovatie als onderhoud. Tevens is hij docent voor praktijkopleidingen, zoals de Ketenacademie en masterclasses van Jong Bouwend Nederland. Hij is bestuurslid van de stichting Lean Construction Netwerk Nederland. Hij heeft diverse wetenschappelijke en praktijkpublicaties op zijn naam staan.

@rubenvrijhoef